Pracovné ponukyFreelanceriFirmyCenník#Neriešime

Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR)

0 aktuálnych ponúk

Web

Facebook

Sídlo: Bratislava, Slovenská republika

O firme

Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR) je občianskym združením právnickych osôb z oblasti PR, pôsobiacich na území SR. Cieľom APRSR je prispievať k rozvoju public relations na Slovensku, zastupovať záujmy jej členov, edukovať odbornú verejnosť a klientov, kultivovať služby poskytované samotnými PR agentúrami a posilňovať postavenie tohto odvetvia na trhu komunikačných služieb.

Ambíciou APRSR je integrovať všetky najväčšie a najrešpektovanejšie PR agentúry na Slovensku a posilniť tak hlas celého sektora public relations. Jedným z hlavných cieľov APRSR do budúcna je zastupovať a presadzovať biznisové záujmy svojich členov, posilňovať pozíciu public relations odvetvia ako kľúčovej disciplíny marketingovej komunikácie. APRSR si ďalej dáva za cieľ ochraňovať záujmy svojich členov, kultivovať biznisové prostredie s ohľadom na tendrové procesy a zveľaďovať etické správanie svojich členov.

Firma nemá žiadne otvorené joby.

Články z magazínu

Zobraziť všetky