Pracovné ponukyFreelanceriFirmyCenník#Neriešime

#NERIEŠIME

Pracujte v prostredí, kde môžete byť sami sebou.

V Pretlaku veríme, že diverzita na pracovisku prináša mnoho benefitov a nikto by sa v práci nemal stretnúť s diskrimináciou. Zamestnávatelia, ktorí sa rozhodnú náš manifest podporiť, tým verejne deklarujú, že budú pre svojich zamestnancov a zamestnankyne aktívne vytvárať a udržiavať inkluzívne pracovné prostredie. Uchádzači o pracovnú pozíciu sa tak môžu spoľahnúť na to, že vo svojej budúcej práci budú môcť byť bez obáv sami sebou, bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu, pohlavie, vek, etnicitu, náboženstvo alebo zdravotné znevýhodnenie.

Súhlasíte? Pridajte sa k nám!

👀 Prečo
#NERIEŠIME?

Stále je medzi nami veľa ľudí, ktorí vidia svet podľa zažitých predstáv o tom, ako má „normálny“ človek vyzerať, koho má milovať, čomu má veriť a podobne. Podľa nás sú tieto „šablóny dokonalosti“ jednoducho nezmysel. A preto bojujeme za to, aby sme ako spoločnosť prestali riešiť to „iné“ a videli iba to podstatné.

🥰 Spokojní
zamestnanci
sú produktívnejší

Zamestnanci a zamestnankyne, ktorí musia na pracovisku skrývať svoju sexuálnu orientáciu, majú až o 73 % väčšiu pravdepodobnosť, že odídu z práce do troch rokov. Viac ako 70 % LGBT ľudí uviedlo, že pravdepodobnejšie príjmu prácu v spoločnosti, ktorá otvorene podporuje LGBT než v akejkoľvek inej. Navyše aj samotná angažovanosť a produktivita LGBT zamestnancov sa znižuje až o 30 %, pokiaľ pracovné prostredie vnímajú ako nepriateľské. Zamestnávatelia tak vďaka inkluzívnej atmosfére získavajú spokojnejších a výkonnejších zamestnancov.
(Zdroj: Credit Suisse: LGBT- The Value of Diversity)

až o 30 %

sa znižuje produktivita LGBT zamestnancov, pokiaľ je pracovné prostredie nepriateľské

viac ako 70%

LGBT ľudí uviedlo, že pravdepodobnejšie príjmu prácu v spoločnosti, ktorá otvorene podporuje LGBT

až o 73 %

väčšia pravdepodobnosť, že odídu z práce, majú ľudia, ktorí musia skrývať svoju sexuálnu orientáciu

📢 TO HLAVNÉ, ČO RIEŠIME:

1. Ku každému človeku pristupujeme férovo a bez rozdielu.


2. Aktívne riešime problémy na pracovisku a venujeme sa prevencii ich vzniku.


3. Združujeme zamestnávateľov, ktorým záleží na spokojnosti ich zamestnancov a zamestnankýň.

4. Zaujímame sa o to, ako sa ľudia cítia a počúvame ich.


5. Šírime osvetu v oblasti diverzity a inklúzie na pracovisku.

#NERIEŠTE S NAMI!

Súhlasíte s našim manifestom? Dajte to vedieť aj ostatným! Je to jednoduché.

  • Zaregistrujte vašu firmu alebo sa prihláste do svojho firemného profilu na našom webe.
  • Pridajte nový job a označte ho tagom #neriešime.
  • Budujte vo vašej firme inkluzívne pracovné prostredie a šírte osvetu o tejto téme, kde sa len dá!

🫶 Dôležité pojmy

Inklúzia
Slovo inklúzia alebo začlenenie označuje vytvorenie bezpečného prostredia, kde môže byť každý jednotlivec sám sebou. Ľudia sa v takomto prostredí vzájomne úprimne tolerujú, podporujú a majú rovnaké možnosti bez rozdielu. Človek vo fungujúcom inkluzívnom prostredí cíti, že „zapadá“ a nestretáva sa so žiadnou formou diskriminácie od svojho okolia.

Diverzita
Slovo diverzita alebo rozmanitosť označuje rozdielnosť medzi jednotlivcami alebo skupinami. Ak hovoríme o viditeľnej rozmanitosti, máme na mysli rôznorodosť v zmysle veku, pohlavia, etnicity, náboženstva, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, vzdelania či národnosti. Ako neviditeľnú diverzitu označujeme aspekty ako je odlišnosť v uvažovaní, v životných skúsenostiach či duševnom prežívaní.

LGBTQ+
Skratka LGBTQ+ označuje ľudí menšinových sexuálnych orientácií. Týchto päť písmen odkazuje konkrétne na lesby, gayov, bisexuálov, transrodové osoby, queer a tzv. ‘questioning’ ľudí, ktorí po svojej orientácii stále pátrajú. Za touto skratkou sa často pridávajú ďalšie písmená a znamenie plus, ktoré odkazuje na ostatné sexuálne identity ako sú napr. pansexuáli, polyamori, asexuáli a ďalší.

Queer
Queer je všeobecné označenie pre ľudí, ktorí sa neidentifikujú ako heterosexuáli ani ako cisgenderi (ľudia, ktorých sexuálna identita korešponduje s pohlavím, ktoré im bolo pridelené pri narodení). Tento pojem sa často zamieňa s pojmom Drag Queen, čo je však pomenovanie pre umelca, väčšinou muža, ktorý sa v rámci svojho originálneho umeleckého predstavenia prezlieka za ženy. Drag queen sú typickí extravagantným oblečením, parochňami a výrazným make-upom.

🗯 Často kladené otázky

Čo je Charta Diverzity?

Čo znamená byť signatárom Charty Diverzity?

Sú organizácie venujúce sa tejto téme, na ktoré sa ako zamestnávateľ môžem obrátiť?

Ako mám ako zamestnávateľ postupovať pri vytváraní inkluzívneho prostredia pre zamestnancov z LGBTQ+ komunity?

Čo odporúčame ako prvý krok v ústrety diverzite a inklúzii vo vašej firme my v Pretlaku?