Pracovné ponukyFreelanceriFirmyCenník#Neriešime

ENVIRAL, a.s.

0 aktuálnych ponúk

Sídlo: Leopoldov, Slovenská republika

O firme

Akciová spoločnosť Enviral bola založená v roku 2004, ako prvý výrobca bioetanolu na Slovensku. Komerčná výroba bola v podniku spustená už v júli 2007. Aktuálna ročná produkčná kapacita predstavuje 175 tisíc m3 bioetanolu. Spoločnosť Enviral si zakladá na kvalite a moderných technológiách, a zároveň zamestnáva najlepších odborníkov kvalifikovaných v chemicko-technologickej špecializácii.

Výroba bioetanolu v Envirale je bezodpadová. K inštalovaným technológiám, patrí aj vlastná čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje vysokú čistotu vypúšťaných vôd do recipientu. Pri spracovaní odpadných vôd vzniká bioplyn s vysokým obsahom metánu, ktorý je následne spaľovaný vo vlastnej plynovej kotolni. Celý proces výroby je zameraný na minimalizáciu spotreby elektrickej energie a zemného plynu, čím bioetanol vyrobený v spoločnosti Enviral dosahuje vysokú úsporu emisií skleníkových plynov, minimálne 70 % v porovnaní s fosílnym palivom - benzínom.

Firma nemá žiadne otvorené joby.

Články z magazínu

Zobraziť všetky