Pracovné ponukyFreelanceriFirmyCenník#Neriešime

Powerlogy, s.r.o.

1 aktuálna ponuka

Web

Instagram

Facebook

LinkedIn

Sídlo: Michalovce, Slovenská republika

O firme

V Powerlogy sme si definovali hodnoty, na ktorých budujeme všetky naše aktivity a ktoré sú našim vodítkom pri rozhodovaní a prioritizovaní. Na týchto hodnotách zakladáme naše vzájomne vzťahy a tiež vzťahy voči našim zákazníkom a partnerom. Pre našu dlhodobú spoluprácu je kľúčové tvoje pochopenie týchto hodnôt a zosúladenie sa s nimi v rámci tvojich pracovných aktivít.

PROGRESS
Powerlogy je lídrom vo svojej oblasti, inovuje a prináša nové trendy v životospráve a mení tak status quo. Ja v Powerlogy:
Hľadám priestor na zlepšenie.
Identifikujem a automatizujem manuálnu prácu.
Keď robím chyby, preberám za ne zodpovednosť. Uisťujem sa, že rovnaké chyby už nezopakujem a vďaka ním rastiem.

OPENNESS
Powerlogy je firma, ktorá háji transparentnosť na viacerých úrovniach. Spätná väzba našich zákazníkov nás posúva vpred. Ja v Powerlogy:
Keď nesúhlasím, nerozumiem, neviem - ozvem sa a pýtam sa PROAKTÍVNE.
Komunikujem svoju spokojnosť aj nespokojnosť - je to moja zodpovednosť.
Neberiem si reakcie kolegov osobne, odlišné názory druhých prijímam s “open mind”.

WOW
Powerlogy prináša ľuďom ZÁŽITOK z chuti a nečakané povzbudenie. Ja v Powerlogy:
Nepredávam len jedlo. Poskytujem zážitok, edukáciu, životnú cestu, komplexnú informáciu.
Prekvapujem a šokujem, aby si kolegovia, či zákazníci mohli z výsledkov mojej práce povedať WOW.
Do môjho pracovného fungovania pridávam niečo navyše.

EDUCATION
Powerlogy prostredníctvom neustáleho zdieľania informácii a edukovania, inšpiruje ľudí k zlepšeniu kvality života cez životosprávu. Ja v Powerlogy:
Vo svojej oblasti sa neustále učím a kultivujem svoju “power”.
Spoznávam a rozvíjam seba a tým aj ostatných.
Rozširujem si obzory o nové poznatky v rámci životosprávy, pohybu a sebarozvoja.

RESPECT
Powerlogy tvorí produkty s rešpektom k ľuďom i k prírode. Garantujeme kvalitu s prísľubom vrátenia peňazí, pokiaľ náš produkt nesplní očakávania nášho zákazníka. Ja v Powerlogy:
Pristupujem ku každému s vedomím že má svoje silné stránky aj obmedzenia.
Aplikujem partnerskú komunikáciu - nenadraďujem sa, ani sa nepodraďujem.
Vnímam individualitu a jedinečnosť každého z nás, nesúdim.
Viem, že je v poriadku, keď niekto so mnou nesúhlasí, rovnako je v poriadku nesúhlasiť s druhými, rešpekt neznamená súhlas.

Pracovné ponuky

Články z magazínu

Zobraziť všetky