Pracovní nabídkyFreelanceři🔥PRO

Dostupný

Roland Kraslan

AML&CFT Expert

Hodinovka: 50100

Úroveň: Senior ⭐️⭐️⭐️

Registrován: 12.05.2023

Non-TechEnglishFinanceLeadership/ManagementLegalConsulting

Viac ako 20 rokov sa venujem oblasti AML&CFT s preukázanou históriou pôsobenia na Finančnej spravodajskej jednotke (FSJ). V tejto oblasti som získal cenné vedomosti, skúsenosti a zručnosti a poskytujem komplexné AML riešenia pre všetky povinné osoby.

https://linktr.ee/roland_kraslan

Portfolio

Poskytujem poradenskú, konzultačnú a školiacu činnosť v oblasti AML&CFT v nasledovnom rozsahu:

  • vypracovanie/kontrola/aktualizácia programu vlastnej činnosti
  • zisťovanie/zdržanie/ohlasovanie NOO
  • odmietnutie/obchodu/obchodného vzťahu
  • preverovanie KÚV, PEP, sankcií
  • vypracovanie stanovísk a usmernení
  • online overovanie totožnosti