Pracovní nabídkyFreelanceřiFirmyCeník#Neřešíme

#NEŘEŠÍME

Pracujte v prostředí, kde můžete být sami sebou.

Věříme, že diverzita na pracovišti přináší mnoho benefitů a nikdo by se v práci neměl setkat s diskriminací. Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou náš manifest podpořit, tím veřejně deklarují, že budou pro své zaměstnance a zaměstnankyně aktivně vytvářet a udržovat inkluzivní pracovní prostředí. Uchazeči o pracovní pozici se tak mohou spolehnout na to, že ve své budoucí práci budou moci být bez obav sami sebou, bez ohledu na jejich sexuální orientaci, pohlaví, věk, etnicitu, náboženství nebo zdravotní znevýhodnění.

Přidejte se k nám!

👀 PROČ
#NEŘEŠÍME?

Stále je mezi náma mnoho lidí, kteří vidí svět podle zažitých představ o tom, jak má „normální“ člověk vypadat, koho má milovat, čemu má věřit a podobně. Podle nás jsou tyto „šablony dokonalosti“ prostě nesmysl. A proto bojujeme za to, abychom jako společnost přestali řešit to „jiné“ a viděli jen to podstatné.

🥰 Spokojení
zaměstnanci
jsou produktivnější

Zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří musí na pracovišti skrývat svou sexuální orientaci, mají až o 73 % větší pravděpodobnost, že odejdou z práce do tří let. Více než 70 % LGBT lidí uvedlo, že pravděpodobněji přijmou práci ve společnosti, která otevřeně podporuje LGBT než v jakékoli jiné. Navíc i samotná angažovanost a produktivita LGBT zaměstnanců se snižuje až o 30 %, pokud pracovní prostředí vnímají jako nepřátelské. Zaměstnavatelé tak díky inkluzivní atmosféře získávají spokojenější a výkonnější zaměstnance.
(Zdroj: Credit Suisse: LGBT- The Value of Diversity)

až o 30 %

se snižuje produktivita LGBT zaměstnanců, pokud je pracovní prostředí nepřátelské

více než 70%

LGBT lidí uvedlo, že pravděpodobněji přijmou práci ve společnosti, která otevřeně podporuje LGBT

až o 73 %

větší pravděpodobnost, že odejdou z práce, mají lidé, kteří musí skrývat svou sexuální orientaci

📢 TO HLAVNÍ, CO ŘEŠÍME

1. Ke každému člověku přistupujeme férově a bez rozdílu.


2. Aktivně řešíme problémy na pracovišti a věnujeme se prevenci jejich vzniku.


3. Sdružujeme zaměstnavatele, kterým záleží na spokojenosti jejich zaměstnanců a zaměstnankyň.

4. Zajímáme se o to, jak se lidé cítí a nasloucháme jim.


5. Šíříme osvětu v oblasti diverzity a inkluze na pracovišti.

#NEŘEŠTE S NÁMI!

Souhlasíte s naším manifestem? Dejte to znát i ostatním! Je to jednoduché.

  • Zaregistrujte vaši firmu nebo se přihlašte do svého firemního profilu na našem webu.
  • Přidejte nový job a označte jej tagem #neřešíme.
  • Budujte ve vaší firmě inkluzivní pracovní prostředí a šiřte osvětu o tomto tématu, kde se jen dá!

🫶 Důležité pojmy

Inkluze
Slovo inkluze nebo začlenění označuje vytvoření bezpečného prostředí, kde každý jednotlivec může být sám sebou. Lidé se v takovém prostředí vzájemně upřímně tolerují, podporujou a mají stejné možnosti bez rozdílu. Člověk ve fungujícím inkluzivním prostředí cítí, že „zapadá“ a nestýká se se žádnou formou diskriminace od svého okolí.

Diverzita
Slovo diverzita nebo rozmanitost označuje rozdílnost mezi jednotlivci nebo skupinami. Hovoříme-li o viditelné rozmanitosti, máme na mysli různorodost ve smyslu věku, pohlaví, etnicity, náboženství, zdravotního postižení, sexuální orientace, vzdělání či národnosti. Jako neviditelnou diverzitu označujeme aspekty jako je rozdílnost v uvažování, v životních zkušenostech či duševním prožívání.

LGBTQ+
Zkratka LGBTQ+ označuje lidi menšinových sexuálních orientací. Konkrétně těchto pět písmen odkazuje na lesby, gaye, bisexuály, transrodové osoby, queer a tzv. ‘questioning’ lidi, kteří po své orientaci stále pátrají. Za touhle zkratkou se často přidávají další písmena a znamení plus, které odkazují na ostatní sexuální identity jako jsou např. pansexuály, polyamory, asexuály a další.

Queer
Queer je obecné označení pro lidi, kteří se neidentifikují jako heterosexuálové ani jako cisgendeři (lidé, jejichž sexuální identita koresponduje s pohlavím, které jim bylo přiděleno při narození). Tento pojem se často zaměňuje s pojmem Drag Queen, což je však pojmenování pro umělce, většinou muže, kteří se v rámci svého originálního uměleckého představení převlékají za ženy. Jsou typičtí extravagantním oblečením, parukami a výrazným make-upem.

🗯 Často kladené dotazy

Co je Charta Diverzity?

Co znamená být signatářem Charty Diverzity?

Jsou organizace věnující se tomuto tématu, na které se jako zaměstnavatel mohu obrátit?

Jak mám jako zaměstnavatel postupovat při vytváření inkluzivního prostředí pro zaměstnance z LGBTQ+ komunity?

Co doporučujeme jako první krok vstříc diverzitě a inkluzi ve vaší firmě my v Pretlaku?