Pracovní nabídkyFreelanceřiFirmyCeník#Neřešíme

Kontakt

2ING

BUSINESS ANALYTIK

MěstoBratislava

FormaFull-time

Platod 2600 €

TypTPP

ÚroveňSenior ⭐️⭐️⭐️

Přidáno06.06.2024

Náplň práce

Pre nášho klienta hľadáme do obchodného tímu človeka, ktorý má nadšenie pre prácu s obchodnými dátami, rozumie im, dokáže ich správne interpretovať a identifikovať oblasti na zlepšenie.

Náplň práce tvorí:

 • vytváranie a udržiavanie analytických reportov, ktoré zabezpečujú jasné a efektívne monitorovanie kľúčových ukazovateľov obchodnej výkonnosti
 • poskytovanie relevantných dát v jednoduchej forme so zachovaním ich validity
 • vyhodnocovanie prínosov a efektívnosti existujúcich obchodných činností a obchodnej výkonnosti
 • identifikácia a navrhovanie oblastí na zlepšenie na základe získaných dát a analýz
 • príprava a poskytovanie podkladov a dátovej analýzy pre podporu strategických a operatívnych rozhodnutí manažmentu v oblasti obchodu
 • vymedzovanie okruhov perspektívnych obchodných aktivít na základe trhu
 • reportovanie a prezentácia výsledkov a odporúčaní manažmentu
 • spolupráca s rôznymi organizačnými útvarmi na zabezpečení správnej interpretácie dát a na podpore dátovo-informovaných rozhodnutí
 • identifikácia nových metód a nástrojov na zlepšenie analytických procesov, zlepšovanie spoľahlivosti používaných dát
 • zabezpečovanie presnosti, relevantnosti a včasnosti analýz

Požadavky

 • skúsenosť na pracovnej pozícii s obdobnou náplňou práce min. 3 roky - v oblasti obchodnej analýzy a interpretácii obchodných dát
 • výborné analytické zručnosti, schopnosť premieňať dáta na informácie
 • skúsenosti s nástrojmi pre dátovú analýzu - Power BI
 • schopnosť pracovať samostatne aj v tímoch
 • schopnosť asertívnej a zároveň empatickej komunikácie pri získavaní dát a zdieľaní informácií s ľuďmi z rôznych pracovných oblastí
 • schopnosť prezentovať výsledky analýz
 • proaktívny prístup k práci s dostupnými dátami

Ostatné znalosti:

Anglický jazyk - B2

Microsoft Power BI - pokročilý
Microsoft Office - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Vodičský preukaz: B

Počet rokov praxe: 3

Nabízíme

 • príjemné pracovné prostredie
 • príjemnú firemnú kultúru a rodinnú pracovnú atmosféru
 • podporu v pravidelnom odbornom vzdelávaní a priestor na profesionálny rozvoj
 • flexibilný pracovný čas (pružný mesačný) umožňujúci rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom
 • bezplatné zabezpečenie nápojov na pracovisku
 • zdravotné voľno 2x do roka s úhradou mzdy
 • plne hradené kurzy anglického jazyka realizované v rámci pracovnej doby
 • stravné plne hradené zamestnávateľom
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • vernostné prémie pri dosiahnutí životného výročia
 • finančný príspevok pri vstupe do manželstva
 • darčekové poukážky pri vybraných príležitostiach
 • interné firemné podujatia
 • bezproblémové parkovanie a priestor na parkovanie pre bicykel
 • istotu interne spravodlivého a transparentného systému odmeňovania
 • pravidelnú valorizáciu platu, polročné a koncoročné odmeny podľa jasných interných pravidiel
 • prácu pre lídra na trhu s potravinami a jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku

Články z magazínu

Zobrazit všechny