Pracovní nabídkyFreelanceřiFirmyCeník#Neřešíme

Kontakt

Výběrové řízení bylo uzavřeno

Powerlogy

MARKETING DIRECTOR

MěstoBratislava

FormaFull-time

Platod 2500 €

TypFaktura

ÚroveňSenior ⭐️⭐️⭐️

Přidáno15.02.2023

V Powerlogy sme si definovali hodnoty, na ktorých budujeme všetky naše aktivity a ktoré sú našim vodítkom pri rozhodovaní a prioritizovaní. Na týchto hodnotách zakladáme naše vzájomne vzťahy a tiež vzťahy voči našim zákazníkom a partnerom. Pre našu dlhodobú spoluprácu je kľúčové tvoje pochopenie týchto hodnôt a zosúladenie sa s nimi v rámci tvojich pracovných aktivít.

PROGRESS
Powerlogy je lídrom vo svojej oblasti, inovuje a prináša nové trendy v životospráve a mení tak status quo. Ja v Powerlogy:
Hľadám priestor na zlepšenie.
Identifikujem a automatizujem manuálnu prácu.
Keď robím chyby, preberám za ne zodpovednosť. Uisťujem sa, že rovnaké chyby už nezopakujem a vďaka ním rastiem.

OPENNESS
Powerlogy je firma, ktorá háji transparentnosť na viacerých úrovniach. Spätná väzba našich zákazníkov nás posúva vpred. Ja v Powerlogy:
Keď nesúhlasím, nerozumiem, neviem - ozvem sa a pýtam sa PROAKTÍVNE.
Komunikujem svoju spokojnosť aj nespokojnosť - je to moja zodpovednosť.
Neberiem si reakcie kolegov osobne, odlišné názory druhých prijímam s “open mind”.

WOW
Powerlogy prináša ľuďom ZÁŽITOK z chuti a nečakané povzbudenie. Ja v Powerlogy:
Nepredávam len jedlo. Poskytujem zážitok, edukáciu, životnú cestu, komplexnú informáciu.
Prekvapujem a šokujem, aby si kolegovia, či zákazníci mohli z výsledkov mojej práce povedať WOW.
Do môjho pracovného fungovania pridávam niečo navyše.

EDUCATION
Powerlogy prostredníctvom neustáleho zdieľania informácii a edukovania, inšpiruje ľudí k zlepšeniu kvality života cez životosprávu. Ja v Powerlogy:
Vo svojej oblasti sa neustále učím a kultivujem svoju “power”.
Spoznávam a rozvíjam seba a tým aj ostatných.
Rozširujem si obzory o nové poznatky v rámci životosprávy, pohybu a sebarozvoja.

RESPECT
Powerlogy tvorí produkty s rešpektom k ľuďom i k prírode. Garantujeme kvalitu s prísľubom vrátenia peňazí, pokiaľ náš produkt nesplní očakávania nášho zákazníka. Ja v Powerlogy:
Pristupujem ku každému s vedomím že má svoje silné stránky aj obmedzenia.
Aplikujem partnerskú komunikáciu - nenadraďujem sa, ani sa nepodraďujem.
Vnímam individualitu a jedinečnosť každého z nás, nesúdim.
Viem, že je v poriadku, keď niekto so mnou nesúhlasí, rovnako je v poriadku nesúhlasiť s druhými, rešpekt neznamená súhlas.

Náplň práce

Vízia role
Obdivuješ, študuješ a žiješ pre marketing? Hľadáš slovenskú značku so svetovým potenciálom? Miluješ jedlo? Vieš inšpirovať svoje okolie? Si pripravený na zmenu? Práve si našiel životnú príležitosť. Slovenská značka funkčných potravín Powerlogy hľadá marketingového lídra so skúsenosťami pripraveného osobnostne a profesijne rásť s cieľom stať sa marketingovým riaditeľom pre svetovú značku.

Našou víziou je vybudovať značku Powerlogy, ktorú naši zákazníci poznajú, majú k nej pozitívny vzťah a radi sa k nej vracajú. Či už sú na Slovensku, Nemecku, Českej republike a postupne aj na ďalších trhoch).

Hlavné dlhodobé ciele pre rolu
Brand equity = exekúcia a rozvoj positioningu Powerlogy, jasne definované point-of-difference, návrhy komunikačných ideí spolu s kampaňami
Brand awareness = rozpoznateľnosť značky cez Unaided Awareness
Brand e-commerce penetration zamerná na new users za effective cost
E-commerce contribution margin (zefektívňovanie cez model)

Popis pozície
Marketing Leader je srdcom i dušou Powerlogy - lebo buduje vzťah medzi našimi zákazníkmi a našou firmou. Definuje marketingovú stratégiu značky zameranú na rast do zahraničia najmä prostredníctvom e-commerce kanálov. Rola zodpovedná za rast hodnoty a dôležitosti distribučného kanálu, performance, konverziu, retention, maržovosť, sociálne siete, kampane, média, e-shop. Zároveň sa stáva členom užšieho vedenia firmy na úrovni Director a bude spolurozhodovať a spoluzodpovedať za celkové fungovanie a výsledky Powerlogy.

Priority
E-Commerce % a Contribution Margin na splnenie ročného obchodného plánu
E-commerce penetrácia (# unikátnych zákazníkov)
Realizácia modelu Brand Equity
Model rastu e-commerce cez kľúčové parametre so stratégiou a kontrolou

Percentuálne rozdelenie času
30% - Brandbuilding a vernosť
30% - E-commerce Strategy SK + New Market Entries, Marketingové propozície a dizajn marketingových kampaní
30% - Vedenie marketingového tímu a riadenie kampani
10% - Dizajn UX, IT, Tech - rozvoj E-Commerce kanálov

Požadavky

 • Strategické vedenie a riadenie marketingového oddelenia definovaním stratégie rastu a určovaním priorít pre team vrátane efektívneho resource allocation
 • Rozvoj a rast marketingového tímu
 • Brand Equity Growth (sales, penetration, retention)
 • Plánovanie a zodpovednosť za marketingový rozpočet
 • Definícia a dodržiavanie KPI marketingového oddelenia
 • Plánovanie a vyhodnotenie marketingových kampaní
 • Komunikácia a manažment s mediálnou agentúrou
 • Zabezpečenie ľudských a technických kapacít
 • Zodpovednosť za dodržanie business planu
 • Zodpovednosť za nasledovné oblasti
 • Performance (campaigns, eshop, conversion, margin)
 • E-shop
 • Sales forecast
 • Cenotvorba
 • Definícia a výber vhodného marketingového mixu
 • Analýza dát, príprava akčného plánu a jeho exekúcia s cieľom zvyšovania výkonnosti e-shopu
 • Analýza konkurencie
 • Mapovanie customer-journey
 • Projekt management e-commerce platformy, zmenové požiadavky v rámci budgetu a termínov
 • Analýza a výber dodávateľov pre podporu marketingových aktivít
 • Rôzne

Nabízíme

 • Benefity (príspevok na počítač, telefon a personal development)
 • Bonus vyplácaný štvrťročne
 • Príležitosť byť súčasťou našej vízie zlepšiť životosprávu na Slovensku
 • Možnosť vykonávať tvoju prácu s veľkým priestorom pre kreativitu a autonómnosť
 • Spolupráca a prístup k ľuďom, ktorí najviac ovplyvňujú trendy v zdravej životospráve na Slovensku
 • Vzdelávania sa v oblasti zdravej výživy ako súčasť pracovnej náplne
 • Možnosť zúčastniť sa zahraničných výstav zameraných na zdravú výživu a životosprávu
 • Flexibilný pracovný čas a home-office
 • 50 EUR na prvý nákup na powerlogy.com po tvojom nástupe
 • 40% zľavu na produkty Powerlogy pre osobnú spotrebu
 • 25% zľavu na ponuku v kaviarni (okrem klasickej kávy ktorá je FREE)
 • Príspevok na kúpu PC podľa výberu
 • HR rozvojové semináre
 • Zľavy na Powercampy a iné eventy organizované pod záštitou Powerlogy

V Powerlogy sme si definovali hodnoty, na ktorých chceme budovať všetky naše aktivity. Na týchto hodnotách zakladáme naše vzájomne vzťahy a tiež vzťahy voči našim zákazníkom a partnerom. Je veľmi dôležité aby si sám v sebe úprimne vyhodnotil, či sa skutočne stotožňuješ s týmito hodnotami, resp. či sa s nimi chceš stotožňovať. Pre našu dlhodobú spoluprácu je to toto zosúladenie hodnôt kľúčové.

PROGRESS
Powerlogy je lídrom vo svojej oblasti, inovuje a prináša nové trendy v životospráve a mení tak status quo.
JA v Powerlogy:
Hľadám priestor na zlepšenie.
Identifikujem a automatizujem manuálnu prácu.
Keď robím chyby, preberám za ne zodpovednosť. Uisťujem sa, že rovnaké chyby už nezopakujem a vďaka ním rastiem.

OPENNESS
Powerlogy je firma, ktorá háji transparentnosť na viacerých úrovniach. Spätná väzba našich zákazníkov nás posúva vpred.
JA v Powerlogy:
Keď nesúhlasím, nerozumiem, neviem - ozvem sa a pýtam sa PROAKTÍVNE.
Komunikujem svoju spokojnosť aj nespokojnosť - je to moja zodpovednosť.
Neberiem si reakcie kolegov osobne, odlišné názory druhých prijímam s “open mind”.

WOW
Powerlogy prináša ľuďom ZÁŽITOK z chuti a nečakané povzbudenie.
JA v Powerlogy:
Nepredávam len jedlo. Poskytujem zážitok, edukáciu, životnú cestu, komplexnú informáciu.
Prekvapujem a šokujem, aby si kolegovia, či zákazníci mohli z výsledkov mojej práce povedať WOW.
Do môjho pracovného fungovania pridávam niečo navyše.

EDUCATION
Powerlogy prostredníctvom neustáleho zdieľania informácii a edukovania, inšpiruje ľudí k zlepšeniu kvality života cez životosprávu.
JA v Powerlogy:
Vo svojej oblasti sa neustále učím a kultivujem svoju “power”.
Spoznávam a rozvíjam seba a tým aj ostatných.
Rozširujem si obzory o nové poznatky v rámci životosprávy, pohybu a sebarozvoja.

RESPECT
Powerlogy tvorí produkty s rešpektom k ľuďom i k prírode. Garantujeme kvalitu s prísľubom vrátenia peňazí, pokiaľ náš produkt nesplní očakávania nášho zákazníka.
JA v Powerlogy:
Pristupujem ku každému s vedomím že má svoje silné stránky aj obmedzenia.
Aplikujem partnerskú komunikáciu - nenadraďujem sa, ani sa nepodraďujem.
Vnímam individualitu a jedinečnosť každého z nás, nesúdim.
Viem, že je v poriadku, keď niekto so mnou nesúhlasí, rovnako je v poriadku nesúhlasiť s druhými, rešpekt neznamená súhlas.

Články z magazínu

Zobrazit všechny