Job offersFreelancersCompaniesPricing#nojudgement

Contact

Interview process has ended

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Špecialista/ka pre správu online komunít a komunikačné projekty

CityBratislava

FormFull-time

Salaryfrom 1400 €

TypeTPP

Level

Added15.03.2023

Job description

 • Komplexná správa komentárov a správ na profiloch sociálnych sietí mesta. Promptné odpisovanie na komenty a správy.
 • Vybavovanie podnetov zo správ a komentárov na sociálnych sieťach mesta, získavanie informácií naprieč magistrátom, kontrola vyriešenia podnetov a následné informovanie obyvateľov o výsledku.
 • Spravovanie, koordinácia a zodpovednosť za vybrané komunikačné projekty a kampane na mestské témy od dopravy, cez zeleň, verejné priestory, parkovanie, bezpečnosť, až po terénu prácu – všetko, čo robí Bratislavu lepším miestom pre život.
 • Navrhovanie komunikačných plánov pre vybrané projekty a kampane.
 • Spolupráca s odbornými oddeleniami Magistrátu pri realizácii komunikačných projektov a kampaní a účasť na projektových poradách.
 • Spolupráca na príprave a zverejňovanie príspevkov na sociálnych sieťach mesta. Spolupráca s celým komunikačným tímom pri tvorbe kreatívy.

Requirements

 • Aspoň 1 rok skúsenosť so správou sociálnych sietí a prácou s administratívnymi nástrojmi sociálnych sietí - výhodou
 • Proklientský prístup
 • Cit pre písaný text
 • Výborná znalosť slovenského jazyka a gramatiky (písanie bez chýb)
 • Výborná schopnosť čítať s porozumením a vedieť logicky vyhodnotiť text
 • Schopnosť komunikovať zložité fakty a komplikované témy jednoduchým jazykom
 • Sociálna inteligencia, empatia
 • Schopnosť prispôsobovať tón a štýl písaného textu téme a atmosfére
 • Schopnosť spoľahlivo sledovať väčšie množstvo malých úloh a podnetov
 • Schopnosť za každých okolností zachovať profesionálny prístup a spôsob komunikácie, zvládať konfliktnú situácie v komunikácii a nenechať sa uniesť emóciami
 • Dôslednosť pri napĺňaní úloh a dodržiavaní harmonogramov
 • Skúsenosť s tvorbou komunikačných projektov a kampaní - výhodou
 • Dostupnosť a flexibilita
 • Záujem o mestské témy a záujem robiť naše mesto lepším
 • V skratke, hľadáme niekoho, kto sa zaujíma o mesto, rád komunikuje s ľuďmi a nenechá sa ľahko vytočiť.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1️⃣ Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2️⃣ Životopis.
3️⃣ Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
4️⃣ Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

📌 Poznámka: Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky cez formulár, ktorý sa vám zobrazí klinutím na tlačidlo "Mám záujem" najneskôr do 23.03.2023.

We offer

 • Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3%
 • Možnosť profesijného a odborného rastu
 • Pružný pracovný čas
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
 • sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc, možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Magazine articles

Show all articles