Job offersFreelancersCompaniesPricing#nojudgement

Contact

Interview process has ended

Lighting Beetle

UX Researcher

CityBratislava

FormFull-time

Salaryfrom 1608 €

TypeTPP / Invoice

Level

Updated17.01.2023

Sme najväčšie slovenské UX štúdio – 80 talentovaných ľudí 👫 (40 žien a 40 mužov). Naším poslaním je robiť dizajn, ktorý je orientovaný na zákazníka. Snažíme sa zlepšovať životy a odbúravať zbytočné komplikácie. Sústredíme sa na projekty, ktoré majú veľký spoločenský dopad. Od zdravotníctva, telekomunikácií, automotive, bankovníctva a poisťovníctva cez zlepšovanie štátnej správy až po nastavovanie UX procesov v Európskom patentovom úrade. Naše návrhy nevychádzajú z nepodložených názorov dizajnérov, ale výhradne z racionálnych argumentov a dát získaných poctivým používateľským výskumom. To ale neznamená, že nám nezáleží na kreativite a peknom vizuáli. Pracujeme bullshit-free, a preto ľudí práca v našom tíme baví a napĺňa.

Job description

Hľadáme prirodzene zvedavého jedinca, ktorý pri dizajnovaní produktov či služieb vždy stojí na strane zákazníkov. Tvojou úlohou bude totiž hľadať prieniky medzi očakávaniami biznisu, technologickými možnosťami a hlavne potrebami používateľov.

Ako UX researcher v LB* budeš plánovať, navrhovať a realizovať výskumné aktivity so zákazníkmi, aby si pomohol/pomohla celému tímu hlbšie pochopiť ľudí, ktorí používajú daný produkt alebo službu.

Toto porozumenie nastáva počas:

 1. 🕵 fázy objavovania: kde výskumníci skúmajú relevatntnú oblasť pomocou exploratívnych výskumných metód a mapujú biznisový a technický kontext,
 2. 🌠 fázy dizajnovania: kde výskumníci pomáhajú nájsť riešenia na problémy a overujú ich pomocou metód, ako je napr. používateľské testovanie.

Projekty v LB* sa odohrávajú v kolaboratívnom agilnom prostredí, ktoré stelesňuje multidisciplinárny tím. Ako člen/členka tohto tímu budeš spolupracovať s kolegami ale tiež biznis vlastníkmi, a to počas všetkých fáz produktového životného cyklu.

Ako UX researcher nemusíš byť nevyhnutne ohromujúcim autorom wireframeov a prototypov. Je však dôležité, aby si pri ich návrhu vedel/vedela kolegom pomôcť s jasným zaramcovaním klientských a používateľských potrieb, či už textovou alebou vizuálnou formou.

Dennodenné činnosti si môžeš predstaviť nasledovne:

 • Plánovanie: na základe cieľov a kontextu projektu vypracuješ výskumný plán na zhromaždenie poznatkov, ktoré nám pomôžu overiť hypotézy a hľadať výzvy, ktoré sú hodné riešenia pomocou dizajnu.
 • Realizácia výskumu a následná analýza: budeš suverénne aplikovať výskumné metódy a systematický z nich zbierať poznatky.
 • Komunikácia poznatkov z výskumu: jednoducho a názorne sprostredkuješ poznatky dizajnérom, developerom, produktovým manažérom, biznis vlastníkom, atď., aby si zvýšil ich šance pozitívne ovplyvniť vývoj produktu alebo služby.
 • Riadenie výskumu: budeš manažovať respondentov a zdroje, aby používateľský výskum prebiehal efektívne.
 • Profilovanie zákazníkov: budeš tvoriť persóny, ktoré pomôžu tímu empatizovať so zákazníkom pri návrhu a diskusiách o produkte/službe.
 • Tvorba konceptov a ideí: pretransformuješ poznatky o zákazníkoch a biznise do dizajnových riešení, ktoré budú dosahovať konkrétne ciele.
 • Testovanie a validácia: spolu s dizajnérmi budeš testovať návrhy, aby ste sa uistili, či riešia problémy, ktoré boli identifikované počas výskumu. Ďalej budeš overovať, či zlepšujú zákaznícky zážitok a prinášajú hodnotu biznisu.

Requirements

🐝 Vzdelanie
Veríme, že skvelý produktový tím tvoria ľudia s rôznorodým pozadím. Aby si sa mohol/mohla u nás stať UX researcherom, môžeš mať vyštudovanú napr.:

 • psychológiu,
 • antropológiu,
 • produktový dizajn,
 • architektúru,
 • HCI (štúdium, plánovanie a navrhovanie interakcie medzi používateľmi a počítačmi),
 • UX dizajn,
 • marketing, a pod.
  Formálne vzdelanie je výhodou, ale to, čo v skutočnosti hľadáme, je mindset orientovaný na zákazníka, silná zvedavosť a vášeň pre nachádzanie a riešenie problémov.

🏋 Skúsenosti
Predchádzajúce skúsenosti ako UX researcher alebo podobná rola sú vítané, ale nie nevyhnutné.

💂 Jazykové znalosti
Sídlime v Bratislave, ale sme medzinárodná agentúra pracujúca s klientmi po celej Európe. Aby sme mohli plne integrovať naše projektové tímy, hľadáme niekoho s angličtinou aspoň na úrovní B2.

😌 Mindset
Hľadáme osobu, ktorá má tieto vlastnosti:

 • Zvedavosť: neustále kladieš otázky a snažíš sa porozumiet ľudom a svetu okolo teba.
 • Empatia: pozeráš sa na situáciu z viacerých perpektív a snažiš sa pochopiť potreby iných ľudí.
 • Metodický prístup: nerobíš unáhlené závery, dokážeš postupovať podľa procesov a metodík, pričom sa vieš vyhnúť aktivitám, ktoré sú zbytočné.
 • Racionalita: tvoje argumenty sú založené na relaventných poznatkoch, faktoch a zisteniach bez zbytočných dohadov a emócií.
 • Organizovanosť: tvoj prístup k práci je systematický, stručný a je na teba spoľah.
 • Tímový duch: si schopný/schopná pracovať v tíme s ľudmi z rôznych oblastí.
 • Komunikatívnosť: vieš viesť rozhovor s dávkou sebadôvery a komunikovať svoje myšlienky zreteľne a jasne voči svojej protistrane.

✅ Ak máš záujem, tak nám pošli CV a motivačný list v angličtine, ktorý bude obsahovať:

 • dôvody, prečo by si sa chcel/chcela stať UX researcherom v LB*,
 • opis tvojich skúseností a znalostí, ktoré sú relevantné pre prácu v našom tíme,
 • prípadne aj portfólio, ak nejaké máš.

Mimochodom, tykáme si :)

We offer

LB* má široké portfólio klientov vrátane automobilového priemyslu, telco, štátnej správy, bankovníctva a poisťovníctva s miliónmi používateľov.

Hneď ako sa staneš súčasťou nášho tímu, budeš mať príležitosti pracovať s organizáciami po celom svete a zdokonaľovať svoje výskumnícke zručnosti počas práce v multidisciplinárnom tíme.

Budeš tiež súčasťou našej internej UX komunity spolu s ďalšími researchermi a dizajnérmi. Okrem príležitostí na rast v projektoch môžeš napredovať aj vďaka špecializovanému mentoringu od seniornejších kolegov a dokonca si vyskúšať svoje zručnosti aj v iných expertízach nášho dizajnového procesu ako napr. interakčný dizajn, obsahový dizajn, vizuálny dizajn a produktový manažment.

🍾 Naše "benefity"
V LB* sa riadime kolektívnym zdravým rozumom. Hovoríme o sebe, že benefity nemáme, lebo ich nepotrebujeme. Tieto veci sú pre nás súčasťou našej DNA:

 • preplatenej dovolenky dostaneš toľko, koľko budeš chcieť, PN-ky koľko budeš potrebovať. Schvália ti ju kolegovia, nie šéf, a nemusíš ju nikomu dokladovať,
 • vieme ti zabezpečiť všetko, čo k práci potrebuješ, ak to nerozbiješ – telefóny, počítače, iPady atď.,
 • zisk firmy si každý štvrťrok (nie štvrtok) rozdelíme a naozaj si to všimneš,
 • pánom alebo paňou svojho času si je každý sám,
 • o veciach sa bavíme otvorene, rovnako ako teraz tu. No b*llshit,
 • veľký priestor na rozvoj v tom, čo chceš robiť. Dáme ti na to čas aj peniaze,
 • párty a teambuildingy? Máme vlastný stroboskop a parostroj...,
 • na firemné pomery nadštandardná káva a štandardný čaj,
 • sme Greta-friendly, robíme si swapové eventy, používame minimum papiera... A aj ten je recyklovaný,
 • pracujeme z domu aj z officeu. Podľa nálady aj podľa potreby.

Magazine articles

Show all articles

Top of the page To top