Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Marcel Adamčák

Digitálny marketing

Hodinovka: 2030

Úroveň: Senior ⭐️⭐️⭐️

Registrovaný: 08.05.2020

MarketériPPCE-mail MarketingSEOStrategyConsultingCopywritingB2B MarketingGoogle Search ConsoleLinkbuildingMarket Research/AnalysisGoogle AnalyticsContent MarketingMarketing Management
  • 20 ročne skúsenosti v strategickom marketingu
  • 10 ročne v digi marketingu

Mám praktické skúsenosti z marketingových činností realizovaných v priemyselných podnikoch: príprava marketingového plánu, príprava a realizácia plánu marketingovej komunikácie, realizácia kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov trhu, prieskumu spokojnosti zákazníka, realizácie benchmarkingu, analýzy externého prostredia a analýzy konkurencie.

Vzdelanie

Akreditovaný lektor CIMA - https://www.cima.cz/

Portfólio

www.rea-s.sk
www.adriangroup.sk
www.fitbakers.sk
www.steeltube.sk

Riadenie stratégie, tvorba obsahu, SEO, PPC pre stredne veľké spoločnosti v segmente B2B a B2C