Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Juraj Chovan

Laravel & PHP/Slim developer + Ionic developer

Hodinovka: 3040

Úroveň: Mid ⭐️⭐️

Registrovaný: 21.12.2020

DeveloperiBackendDatabaseFrontendLaravelPHPScrum MasterApp DesignWeb DesignData Analyst3DBrand DesignGraphic DesignInterior DesignMicrosoft ExcelEnglishLeadership/ManagementProject Management
 • vývoj webových aplikácii v Laravel framework-u (+Bootstrap, Vue.js) ⭐⭐⭐⭐⭐
 • databázy MySQL, PostgreSQL (+MS-SQL) ⭐⭐⭐
 • vývoj backend REST API vo framework-u Laravel (alebo aj Slim) ⭐⭐⭐
 • vývoj hybridných mobilných app-iek v Ionic framework (+Vue, Angular) pre Android, iOS, WinPhone ⭐⭐⭐
 • business inteligence riešenia na platforme Tableau a QlikView (dashboard-y, reporty, visualizácie, grafy/diagramy) ⭐⭐⭐
 • transformácia a manipulácia s datami pomocou Tableau Prep ⭐⭐
 • všetky spracovania dát, ktoré potrebujete v MS Excel (aj s VBA skriptami, prípadne pluginy do Excel-u, Word-u) ⭐⭐⭐⭐
 • grafické návrhy interierov (v SketchUp), vizualizácie & renderovanie ⭐⭐⭐⭐
 • architektonické návrhy rodinných domov, bytov a obytných priestorov (v ChiefArchitect), vizualizácie ⭐⭐⭐⭐
 • logo & brand identity návrhy a dizajn manuály ⭐⭐⭐
 • IT projektový manažment (Agile/Scrum, Waterfall, PRINCE2) ⭐⭐⭐⭐⭐

Vzdelanie

VŠ (FEI), niekoľko dobrých online kurzov a webinarov a kopec praktických skúseností