Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Miroslav Belák

Webflow | Frontend | Web developer | Figma | Next/React | Javascript/Typescript

Hodinovka: 1525

Úroveň: Mid ⭐️⭐️

Registrovaný: 13.06.2023

DeveloperiBackendDatabaseEnglishFrontendFull-StackJavaScriptNode.jsPythonReactReact NativeTypescriptWeb DesignUISEO

Weby na mieru s vlastným dizajnom alebo web "za jeden deň" - templatovací web so základnými úpravami.

Preferovaný tech stack:

  • Frontend Next/React, TS
  • Backend - Node.js + Express / Next
  • Mobile - React native
  • Styling - Tailwind
  • Design - Figma
  • Blockchain projects - Solidity / Foundry/ Hardhat, web3 dapps.

Kontakt: [email protected] alebo LinkedIn - www.linkedin.com/in/miroslav-belak

Portfólio