Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Frederik Nemeth

kreativa, produkcia

Hodinovka: 25100

Úroveň: Senior ⭐️⭐️⭐️

Registrovaný: 09.06.2022

Kreatívci3DAccount ManagementAnimationApp DesignArt DirectionAudioCreative DirectionDTPFilmGermanGraphic DesignIllustrationMotion DesignPhoto/VideoProject ManagementTesterUXUIVideo EditingDigital Product Design

Osobné údaje
Meno: Ing. Frederik NEMETH
Adresa: Stará vinárska 3, Bratislava, SR
Telefón: 0905/329 099
E-mail [email protected]
Štátna príslušnosť: SR
Dátum narodenia: 28.12.1970
Pohlavie: Muž

Vzdelanie
Vysokoškolské, titul inžinier
EUBA odbor Informačné technológie

Od - do 2005 – súčasnosť:
Hlavné činnosti: Produkcia, kreatíva
Názov a adresa zamestnávateľa:
FANstudio s.r.o. (ukážky prác na www.FANstudio.eu)

Od - do 1997 – súčasnosť:
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie:
Freelancer

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva:
Reklamná a propagačná činnosť, video produkcia, audio produkcia,
2D/3D GFX, animácia, motion GFX, video FX

Osobná spôsobilosť
Materinský jazyk: Slovenský
Ďalšíie jazyky: Nemecký: C1, Anglický: B1

Vzdelanie

Vysokoškolské, titul inžinier
EUBA odbor Informačné technológie

Portfólio

http://fan.sk/