Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Dominik Takáč

CAD dizajnér , Konštruktér , Vývojový inžinier.

Hodinovka: 1920

Úroveň: Mid ⭐️⭐️

Registrovaný: 20.01.2023

Dizajnéri3DIndustrial Product DesignMicrosoft ExcelEnglish

Som profesionálny CAD dizajnér s 10-ročnou praxou. Sústredím sa hlavne na 3D dizajn. Pracujem v softvéroch CATIA V5, Autodesk Inventor, PTC CREO a Advance Steel.

Vzdelanie

Dokončil som inžinierske štúdium na Fakulte výrobných technológií Technickej Univerzity v Košiciach.