Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Erik Závodský

Front-end developer, Web Designer & Data Analyst

Hodinovka: 2030

Úroveň: Mid ⭐️⭐️

Registrovaný: 31.03.2023

DeveloperiFrontendJavaScriptMicrosoft Power BINode.jsPythonReactTypescriptWeb DesignEnglishData AnalystGoogle Data StudioMicrosoft Excel

Interaktívne a dynamické webové aplikácie

  • TypeScript, React, Tailwind

Zaoberám sa aj predspracovaním, čistením, analýzou a vizualizáciou dát

  • Python, Pandas, NumPy, Plotly, Bokeh, Matplotlib, Altair, Streamlit a Scikit-learn.

Vizuálne atraktívne, intuitívne a funkčné webdizajny a používateľské rozhrania

  • Figma

Rozsiahle skúsenosti s využívaním Excelu

  • štatistické modelovanie, pivot tabuľky, VBA, makrá, Power Query, interaktívne dashboardy, index matching a iné.

Rád objavujem nové oblasti a technológie a nebojím sa ich použiť na vyriešenie akéhokoľvek problému.

Portfólio

Webstránka

Ocenenia, certifikáty

JavaScript Deep Dive, Scrimba, 2022
Front-end Developer Career Path, Scrimba, 2022
Responsive Web Design, freeCodeCamp, 2021
JavaScript Algorithms and Data Structures, freeCodeCamp, 2021
Front-end Development Libraries, freeCodeCamp, 2021