Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

PhDr. Peter Grečnár

Designer

Hodinovka: 3050

Úroveň: Senior ⭐️⭐️⭐️

Registrovaný: 31.03.2023

Dizajnéri3DAnimationApp DesignArt DirectionBrand DesignCreative DirectionDTPDigital Product DesignFilmGraphic DesignIllustrationInterior DesignMotion DesignPhoto/VideoUIVideo EditingWooCommerceWordPress

Moje meno je Peter Grečnár.
Považujem sa za pracovitého, skromného a optimistického človeka, ktorý rád pracuje na sebe.
Rád sa vzdelávam a vo voľnom čase sa rád venujem športovým aktivitám a svojím záľubám.
Od roku 2000 som sa začal aktívne zaujímať o grafický dizajn a umenie.

Vzdelanie

Od roku 2007 sa aktívne stále vzdelávam vo forme online kurzov z blasti 3D grafiky, VFX, Motion Designu, animácie ppostáv, Gameingu, Brandingu, Hudby a všetkého čo súvisí s multimédiami.

2015 - PhDr. Doktorandský študijný program Manažment malého a stredného podnikania - Bratislava
2009 - 2014 • VŠEM - Vysoká škola ekonómie a manažmentu - Zlaté Moravce
2003 - 2007 - Stredná odborná škola technická - Zlaté Moravce

O grafický dizajn sa zaujímam od roku 2000.
Som samouk, lebo ma táto práca veľmi baví a na školu sa mi žial nepodarilo dostať.
Napriek sklamaniu som sa nevzdal a naučil som sa robit túto prácu aj sám - bez školy ako samouk.

Ocenenia, certifikáty

Od detstva som veľmi rád kreslil a vyhral som viaceré výtvarné súťaže a získal som aj medzínárodné ocenenia. Moje obrazy boli vystavené v japonsku v Kanagawe, v Indii, Budapešti a iných slovenských mestách.
Niekoľko x som bol ako dieťa s mojimi dielami v televízií, kde som získal aj ocenenia. Vyhral som medzinárodnú súťaž v robení exlebrisu a ocenenie som dostal od akademického výtvarníka Karola Félixa.