Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Michal Hollý 🙋‍♂️

Agile Coach & PM Consultant & facilitator

Hodinovka: 2080

Úroveň: Senior ⭐️⭐️⭐️

Registrovaný: 18.03.2021

Non-TechProject ManagementEnglishHRScrum MasterLeadership/ManagementAccount ManagementUkraine positive 🇺🇦

Pomôžem vám zefektívniť vaše riadenie projektov, alebo pomôcť dostať sa bližšie k Agile metódam.

 • procesy projektového riadenia
 • nástroje pre projektové riadenie
 • Agilne mindset a metodológia
 • Agile coaching
 • Onboarding a zavádzanie Agile
 • Change management
 • Facilitácia UX workshopov, SCRUM ceremónií, design thinking procesov a business analýz

Nie som ortodoxný Agile coach. Agile je primárne sumár inštrukcií, ktoré vychádzajú zo "zdravého rozumu" a ich aplikovanie musí vždy priniesť hodnotu pre spoločnosť, zamestnancov alebo vašich klientov.

Pracujem s nástrojmi:

 • Slack
 • Jira
 • Assana
 • Notion
 • Trello
 • Oldschool tabuľa a stickity

Facilitácia:

 • Business model, Lean canvas
 • Service blueprint mapping
 • UX analýza (user flows, user personas,..)
 • User story mapping
 • Backlog + Prioritizácia
 • Scrum ceremónie (Daily, PI Planning, Retro,..)

Vzdelanie

Kvantum školení, meetupov, 8 rokov praxe s projektami rôzneho rázu, zavádzaním Agile do menších firiem alebo korporátnych tímov. Od eventoviek, marketingových agentúr, software štúdií až po komplexnejšie digital solutions.

Portfólio

Portfólio projektov a klientov zašlem na požiadanie.

Ocenenia, certifikáty

Product Owner Certificate, ScrumDesk 2023
Practical AGILE coaching bootcamp, GrowthVikings 2021
Agile Project Management, icollege 2020
Agile Scrum Master, icollege 2020
ITIL Foundations certificate, T-Systems Slovakia 2017