Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Kristián Šípoš

Google Apps Script, Google Spreadsheet, Gmail - Vytváranie automatov, štatistík, reportov

Hodinovka: 2035

Úroveň: Mid ⭐️⭐️

Registrovaný: 28.02.2021

DeveloperiData AnalystJavaScriptMicrosoft Excel

Som programátor v Google Apps scripte s viac ako 3 rokmi praxe v oblasti automatizácie procesov. Svoje skúsenosti som nadobudol prostredníctvom práce na projektoch rôznych veľkostí a náročností pre klientov.

Venujem sa vytváraniu skriptov v Google Apps Script, ktorý dokáže ovládať Google aplikácie ako sú:

 • Sheets (tabuľky)
 • Docs (dokumenty)
 • Forms (formuláre)
 • Gmail a ďalšie.

Dokážem poradiť klientovi a navrhnúť pre neho riešenie, ktoré bude najlepšie vyhovovať jeho potrebám.
Som flexibilný, zodpovedný a pracovitý, zakladám si na kvalitnej práci a spokojnosti klienta.

Portfólio

Plánovač pracovného harmonogramu

 • Vytvorený pomocou Google tabuliek, formulára a Apps Script
 • Redacia vytvárala každý mesiac manuálne harmonogram so svojími redaktormi. Vytvoril som automat, ktorý rozpošle v určený dátum všetkým redaktorom email s formulárom, kde si vyplnia, že ktoré zmeny nevedia odpracovať. Následne tabuľka spracovala informácie od všetkých redaktorov, vygenerovala harmonogram, ktorý mohol ešte jednoducho vedúci pracovník upraviť a rozposlať všetkým redaktorom.

Report pre novysamsung.sk

 • Vytvorený pomocou Google tabuliek a Apps Script
 • Natiahne si dáta z URL adresy, spracuje a overí ich, či nie je za potreby niečo upraviť (napr. nejaký chybu) a odošle vopred určeným prijímateľom e-mail, ktorý ma v tele tabuľku (html) s rýchlym prehľadom a v prílohe je pripojený PDF súbor s požadovaným reportom.

Manažér úloh

 • Pomocou Google tabuliek, úloh a Apps Script som vytvoril centralizovanú tabuľku, kde môže riadiaci pracovník zadať úlohy jednotlivým kolegom a tie dané úlohy z tabuľky sa danému kolegovi importujú do Google Úloh (to sú tie, ktoré si viete zobraziť na pravej strane Gmailu ak si ho pozeráte cez PC)
 • Po splnení úlohy, jej odkliknutí v Google Úlohách daného riešiteľa, sa táto informácia prenesie späť do centrálnej tabuľky, kde si to vedia jednotliví riadiaci pracovníci filtrovať

mnoho maličkostí ako napríklad:

 • Vytiahnutie informácií cez existujúci webový konektor na databázu a ich následná tlač na nálepky
 • Plány predajov a výpočet provízií pre predajcov