Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Orest Klymko

Full Stack

Hodinovka: 1020

Úroveň: Junior ⭐️

Registrovaný: 25.04.2024

DeveloperiAngularBackendDatabaseReactJavaScriptFull-StackJavaFrontendEnglishUkraine positive 🇺🇦AIMicrosoft Excel

Som veľmi usilovný a pre mňa neexistuje nič nemožné. Vždy sa snažím dosiahnuť svoje ciele a som oddaný svojej práci. Verím, že tvrdá práca a odhodlanie sú kľúčom k úspechu v akejkoľvek oblasti. Snažím sa vylepšovať svoje zručnosti a získavať nové poznatky, aby som mohol prispieť k rozvoju a úspechu spoločnosti, v ktorej pracujem. Som disciplinovaný, motivovaný a vždy hľadám spôsoby, ako zlepšiť svoje výkony a dosiahnuť vynikajúce výsledky

Portfólio

 1. Skrátený odkazovač - [Java 11, JDBC, SQL DB H2, Migrácia DB, Flyway, Thymeleaf, Hibernate, Lombok, Tomcat] - https://github.com/OrestKlymko/short-linker.git

Rola: Java vývojár

Vlastnosti:

Skracovanie URL: Projekt umožňuje zadávať dlhé URL a skracuje ich do kompaktného formátu.

Sledovanie kliknutí: Pri každom otvorení skráteného odkazu sa zvyšuje počítadlo kliknutí, a môžete zobraziť celkový počet kliknutí pre každý vytvorený skrátený odkaz.

Analýza: Projekt môže uchovávať informácie o aktivite kliknutí a poskytuje pohodlné rozhranie pre analýzu výkonu odkazov.

 1. Poznámky - [Spring Boot, Spring MVC, Spring Data, Spring Security, Java 11, H2, Migrácia DB, Flyway, Hibernate, Lombok, JDBC] - https://github.com/OrestKlymko/note.git

Rola: Java vývojár

V tomto projekte musíte sa prihlásiť pred prechodom na hlavnú stránku. Na hlavnej stránke môžete vytvárať poznámky, ktoré sa ukladajú do databázy H2. Projekt je implementovaný s využitím technológie Spring.

 1. Telegram bot s kurzami výmenného kurzu - [Java 11, Telegram, Rest API Privat 24 bank] - https://github.com/OrestKlymko/java-telegrambot.git

Rola: Java vývojár

V tomto projekte spojil som Java s Telegramom a PrivatBankou, aby ste mohli sledovať aktuálne hodnoty výmenného kurzu.

 1. REST API - [Spring Boot, Spring MVC, Spring Data, Java 11, MySQL, Migrácia DB, Flyway, Hibernate, Lombok, JDBC] - https://github.com/OrestKlymko/rest-api-account.git

Rola: Java vývojár

Toto REST API vytvára a zapisuje údaje o používateľovi do databázy. Tieto údaje musia byť platné a dôverné informácie budú šifrované. API taktiež implementuje logiku prihlasovania používateľov a aktualizácie používateľských údajov.

 1. Hra "Mestá" - [Java 11, JavaFX] Rola: Java vývojár (Napísať celú logiku aplikácie) Toto je hra, v ktorej musíte uhádnuť názov mesta. Toto mesto musí začínať rovnakým písmenom, ako predchádzajúce slovo. Slovo musí byť názvom ukrajinského mesta (overenie prítomnosti). - https://github.com/OrestKlymko/rest-api.git
 2. REST API pre Bank - [Spring Boot, Spring MVC, Spring Data, Java 11, MySQL, Migrácia DB, Flyway, Hibernate, Lombok, JDBC] - https://github.com/OrestKlymko/rest-api-bank.git Rola: Java vývojár Toto API je ekosystém pre banku s implementáciou transakcií, ukladaním nového používateľa s generáciou novej karty, logikou a ďalšími funkciami.

Ocenenia, certifikáty

 1. Skrátený odkazovač - [Java 11, JDBC, SQL DB H2, Migrácia DB, Flyway, Thymeleaf, Hibernate, Lombok, Tomcat] - https://github.com/OrestKlymko/short-linker.git

Rola: Java vývojár

Vlastnosti:

Skracovanie URL: Projekt umožňuje zadávať dlhé URL a skracuje ich do kompaktného formátu.

Sledovanie kliknutí: Pri každom otvorení skráteného odkazu sa zvyšuje počítadlo kliknutí, a môžete zobraziť celkový počet kliknutí pre každý vytvorený skrátený odkaz.

Analýza: Projekt môže uchovávať informácie o aktivite kliknutí a poskytuje pohodlné rozhranie pre analýzu výkonu odkazov.

 1. Poznámky - [Spring Boot, Spring MVC, Spring Data, Spring Security, Java 11, H2, Migrácia DB, Flyway, Hibernate, Lombok, JDBC] - https://github.com/OrestKlymko/note.git

Rola: Java vývojár

V tomto projekte musíte sa prihlásiť pred prechodom na hlavnú stránku. Na hlavnej stránke môžete vytvárať poznámky, ktoré sa ukladajú do databázy H2. Projekt je implementovaný s využitím technológie Spring.

 1. Telegram bot s kurzami výmenného kurzu - [Java 11, Telegram, Rest API Privat 24 bank] - https://github.com/OrestKlymko/java-telegrambot.git

Rola: Java vývojár

V tomto projekte spojil som Java s Telegramom a PrivatBankou, aby ste mohli sledovať aktuálne hodnoty výmenného kurzu.

 1. REST API - [Spring Boot, Spring MVC, Spring Data, Java 11, MySQL, Migrácia DB, Flyway, Hibernate, Lombok, JDBC] - https://github.com/OrestKlymko/rest-api-account.git

Rola: Java vývojár

Toto REST API vytvára a zapisuje údaje o používateľovi do databázy. Tieto údaje musia byť platné a dôverné informácie budú šifrované. API taktiež implementuje logiku prihlasovania používateľov a aktualizácie používateľských údajov.

 1. Hra "Mestá" - [Java 11, JavaFX] Rola: Java vývojár (Napísať celú logiku aplikácie) Toto je hra, v ktorej musíte uhádnuť názov mesta. Toto mesto musí začínať rovnakým písmenom, ako predchádzajúce slovo. Slovo musí byť názvom ukrajinského mesta (overenie prítomnosti). - https://github.com/OrestKlymko/rest-api.git
 2. REST API pre Bank - [Spring Boot, Spring MVC, Spring Data, Java 11, MySQL, Migrácia DB, Flyway, Hibernate, Lombok, JDBC] - https://github.com/OrestKlymko/rest-api-bank.git Rola: Java vývojár Toto API je ekosystém pre banku s implementáciou transakcií, ukladaním nového používateľa s generáciou novej karty, logikou a ďalšími funkciami.