Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Adam Skalický

Projektant pozemných stavieb, stavebný inžinier

Hodinovka: 3040

Úroveň: Mid ⭐️⭐️

Registrovaný: 02.03.2023

Non-TechProject Management

Som freelance projektant pozemných stavieb, stavebný inžinier zabezpečujúci široké spektrum projektovej dokumentácie. Od architektonickej štúdie cez projekt pre stavebné povolenie až po realizačný projekt stavby.

Vzdelanie

(2019) SvF STU, I-AKP: Architektonické konštrukcie a projektovanie

Portfólio

Jednoduché stavby - objekty do 300 m2 zastavanej plochy, prízemné, podpivničené, s podkrovím.