Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Christián Dzurík

Prekladateľ

Hodinovka: 1020

Úroveň: Senior ⭐️⭐️⭐️

Registrovaný: 22.02.2023

Non-TechCopywritingEnglishLegalProofreading

Freelance prekladateľ anglického odborného textu (ekonomika, právo, hospodárska súťaž), internetového obsahu všetkého druhu.

Možnosť mentoringu a vyúčby jazyka.

Vzdelanie

Univerzita Komenského Právnická fakulta (ukončené 2. Stupňa)
International Legal English Certificate na Cambridge

Portfólio

Preklady:

  • zmluvy
  • zákony a nariadenia
  • webové stránky
  • články
  • knihy

Jazyková korektúra stránok.

Ocenenia, certifikáty

International Legal English Certificate na Cambridge (C1)