Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Igor Hrnko

Grafický dizajnér

Hodinovka: 2542

Úroveň: Senior ⭐️⭐️⭐️

Registrovaný: 09.10.2023

DizajnériArt DirectionBrand DesignDTPGraphic DesignIllustration

Baví ma typografia, tvorba logotypov (i písma), kaligrafia, kresba a tak som sa stal grafickým dizajnérom.
Mám rád literatúru a umenie všeobecne a rád vytváram nové obsahy a významy v grafickej tvorbe. Dlho pracujem pre reklamné agentúry a časopisy (viď portfólio).

Vzdelanie

1985 - 1990
Pedagogická fakulta v Nitre, aprobácia: slovenský jazyk – výtvarná výchova
Ukončené štátnou záverečnou skúškou.

1978 - 1982
Stredná umeleckopriemyselná škola v Bratislave, odbor: užitá grafika

Portfólio

https://docs.google.com/presentation/d/1TaYyzNqQ6MHRb3WBgqTlGmCZFt4CyygLM_JQ_Vt2TjY/edit?usp=sharing