Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Adam Tomašovič

SEO Specialist with Strategic view

Hodinovka: 1515

Úroveň: Mid ⭐️⭐️

Registrovaný: 29.05.2024

MarketériCopywritingIdeamakingGoogle Search ConsoleLinkbuildingSEOMedia plannerMarketing Management

Profil

Som markeťák, stavajúci na šablónach a štandardizácii procesov, ktoré sa snažím inovovať, automatizovať a tak zefektívniť, aby som mal viac času pre kreativitu. Dôležité je pre mňa hľadieť na problematiku komplexne, aby v mojej práci nechýbala ani jedna manažérska fáza od analýz, stratégiu a plánovanie, implementáciu, kontroling až po rozhodovacie procesy. V tíme som ten, kto prichádza s kreatívnymi nápadmi a riešeniami ale zároveň som skeptik a pýtam sa “Prečo?”.

Aký som SEO špecialista

Začínam analýzou webu z technického, obsahového a off-page hľadiska spolu s analýzou kľúčových slov

Na základe zistení z analýz pripravím stratégiu a checklist pre mňa, pre vás a pre vášho programátora/web developera, prípadne aj copywritera

Implementujeme technické zmeny, tvoríme obsah, linkbuildingujeme a optimalizujeme web stránku

Pravidelne reportujeme výsledky organickej návštevnosti a pozícií kľúčových slov

Vzdelanie

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

marketingový a obchodný manažment (Ing.) | 2021 - 2023

  • Obľúbené predmety: Digitálny marketing, E-commerce, Category Management, Quality Management, Sustainable Marketing, Brand Management a MarketingManagement.
  • Téma záverečnej práce: Aplikácia nástrojov marketingovej automatizácie.
  • Kľúčové slová: automatizácia marketingu, digitálny marketing, SEO, optimalizácia pre vyhľadávače, AI, umelá inteligencia, Big Data, R Studio, API, Chat GPT.

medzinárodné podnikanie (Bc.) | 2018 - 2021

  • Obľúbené predmety: Medzinárodný Marketing, Medzinárodný Obchod, Politológia, Corporate Identity a Aplikovaný zber dát na internete.
  • Téma záverečnej práce: Online platformy pre globálnu marketingovú stratégiu značky.
  • Kľúčové slová: digitálna značka, medzinárodný marketing, nástroje online marketingu, online marketing, online platformy.