Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Miloš Debnár

marketing manažér

Hodinovka: 18150

Úroveň: Mid ⭐️⭐️

Registrovaný: 19.02.2024

MarketériBrand DesignGraphic DesignAnimationCopywritingIdeamakingArt DirectionCreative DirectionPhoto/VideoB2B MarketingE-mail MarketingFacebook Business ManagerPRMediaStrategyEventGoogle AnalyticsContent MarketingMarketing ManagementPPCSocial MediaGoogle Search ConsoleGoogle Tag ManagerSEOAccount ManagementEnglish

Mojou vášňou vyplývajúcou z mojej kariérnej cesty sa stal marketing. Srdcovou záležitosťou je branding a v poslednej dobe v stále komplexnejšom ponímaní - vytváranie značky, jej pozicioningu a pestovanie jej charakteru.

Mám skúsenosti v:

 • Rozvoji B2B & B2C brand a marketingovej komunikačnej stratégie

 • Spolupráci na tvorbe stratégií a plánov rozširovania obchodných príležitostí

 • Content marketingu

 • Manažmente podujatí

 • Správe kampaní - online (PPC kampane, sociálne siete, SEO ...) offline (tlač, POS, priamy marketing),

 • Médiách a PR

 • Tvorbe obsahu na sociálne siete (FB, IG, LinkedIn)

 • Priamom e-mailovom marketingu

 • Tvorbe prípadových štúdií a článkov

 • Tvorbe tlačových správ a ich distribúcii

 • Príprave prezentácií, vstupných stránok, cenníkov, ...

 • Návrhu a tvorbe B2B grafiky a webových stránok:

 • Prevádzkovaní vlastného grafického štúdia a reklamnej agentúry

 • Produkcii kreatívneho digitálneho umenia a produktovej fotografie

 • Správe webov (Wordpress)


Ďalšie užitočné zručnosti a skúsenosti :)


 • grafické práce akéhokoľvek druhu

 • skúsenosti s výrobou a predajom reklamy (signmaking)

 • skúsenosti s obsluhou veľkoformátových tlačiarní, rezacích plotrov, CNC routerov, laminátorov, finálna úprava tlačovín


Osobnosť


 • kreativita

 • vizuálna predstavivosť

 • improvizačné schopnosti

 • presnosť

 • sociálna inteligencia, komunikatívnosť

 • vlastné plánovanie práce, time-manažment

 • zodpovednosť, dochvíľnosť, asertivita...