Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Juraj Turček

HR Consultant, External (Interim) HR Manager, Payroll Consultant, HR Project Manager

Hodinovka: 40120

Úroveň: Senior ⭐️⭐️⭐️

Registrovaný: 01.06.2022

Non-TechEnglishHRProject ManagementSales/Business DevelopmentLeadership/ManagementAccount Management

HR profesionál a manažér s dlhoročnými praktickými skúsenosťami (rôzne odvetvia - napr. výroba, obchod, služby) s orientáciou na účelovosť, užitočnosť a biznis. Tiež s prehľadom v kompletnej súvisiacej legislatíve vrátane napr. Zákona o dani z príjmov a pod. a s ich aplikáciou do reálneho života.

Mojím zámerom je nájsť a navrhúť v širokom spektre HR stratégie, politiky, ale aj bežnej egendy a administratívy jednoduché, prehľadné, užitočné a efektívne riešenie. Navrhnutím riešenia nekončím. Som pripravený podieľať sa aj na implementácii. Pokiaľ si túto "necháte vo svojich rukách", zaujímam sa o prínosy navrhnutého riešenia pre vašu firmu.

Povedané inak: "Pokiaľ chcete a záleží Vám na tom, aby ste v 1. rade správnych kolegov našli a Vaši kolegovia boli spokojní, výkonní, na práci a firme im záležalo, rozvíjali sa a neviete čo a ako, rád pomôžem. Hľadám a navrhujem dlhodobo fungujúce riešenia. Neponúkam "kecy", ale výsledky. Baví ma to."

Vzdelanie

▶️ školy,
▶️ kurzy,
▶️ školenia, prax,
▶️ výmena skúseností,
▶️ literatúra,
▶️ kontinuálne vzdelávanie,
▶️ ďalšie.

Portfólio

Kedy môžem byť pre Vás užitočný:
✔️ nemáte vlastné HR oddelenie,
✔️ máte HR osobu alebo oddelenie, ktoré ale nemá v oblasti skúsenosti,
✔️ potrebujete svoje HR posilniť kapacitou, skúsenosťami a pod.,
✔️ potrebujete dočasne pozíciu v HR zastúpiť,
✔️ v rámci vašej firmy nie je voľná kapacita,
✔️ v riešeniach vás obmedzuje "prevádzková slepota",
✔️ chcete mať pohľad zvonku, manažérsky nadhľad a možno aj kontrolu,
✔️ vami zrealizované riešenia nefungujú,
✔️ v rámci HR by sme niečo potrebovali a nevieme čo,
✔️ máme pocit, že niečo nie je v poriadku, ale nevieme to pomenovať, vyčísliť, ...

Príklady:
✔️ máme málo uchádzačov o prácu,
✔️ už nevieme, kde ich brať,
✔️ ľudia od nás odchádzajú, pracujú u nás krátko,
✔️ opúšťajú nás dlhoroční kolegovia,
✔️ máme vysokú fluktuáciu,
✔️ všetci sme preťažení, nič nestíhame,
✔️ zamestnanci si "nič nevážia",
✔️ všetko u nás dlho trvá,
✔️ keď potrebujeme riešiť disciplínu kolegov, nevieme ako,
✔️ je problém komunikovať nepopupárne rozhodnutia,
✔️ zamestnanci sú málo výkonní,
✔️ nikto nič nerieši, príp. všetci sa starajú do všetkého,
✔️ chceme kolegov vzdelávať, ale nevieme ako a v čom,
✔️ každý mesiac sú v mzdách chyby,
✔️ v rámci HR máme veľa papierov,
✔️ nič nefunguje,
✔️ už nevieme, čo by sme vymysleli,
✔️ sme HR, s číslami sa "nekamarátime",
✔️ veci sa nedoťahujú do konca, atď..

Ocenenia, certifikáty

Kurz BOZP Technika