Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Adam Feščák

Front-End Developer

Hodinovka: 2560

Úroveň: Mid ⭐️⭐️

Registrovaný: 10.08.2023

DeveloperiJavaScriptLinuxNode.jsDatabaseIT Project ManagementDevOpsFrontendVue.jsTypescript

Považujem sa za motivovaného a tvorivého človeka, otvoreného
všetkým možnostiam, kde sa môžem rýchlo učiť a rozvíjať svoje
zručnosti. Mám skúsenosť s kódením v jazyku JavaScript a jeho
frameworkami, ako je napríklad Vue.js. Okrem toho, vášnivo sa
venujem oblasti DevOps, ktorá ma veľmi baví. Vlastním svoj
vlastný server, na ktorom experimentujem s rôznymi
technológiami a nástrojmi. Momentálne sa tiež zaujímam o AI a
jej vyuzitie a hrám sa s LLM.

Portfólio

FRONTEND DEVELOPER
WEM | 2022 - Present
V rámci firmy WEM som bol jediným frontend developerom, a
preto som mal plnú zodpovednosť za výstavbu klientskej zóny
na Vue.js frameworku. Pracoval som s grafmi a využíval
knižnice, ako napríklad ApexCharts. Okrem toho som mal aj
zodpovednosť za DevOps, čo zahŕňalo nastavenie pipeline,
hosting a čiastočnú správu serverov.

APPLICATION DEVELOPER
T-systems | 2020 - 2023
Pri vývoji webovej aplikácie pre telekom agentov som pracoval v
rámci metodiky Scrum/Agile. Komunikácia medzi členmi tímu
prebiehala výhradne v angličtine. Bol som zodpovedný za
fullstack vývoj, pričom som pracoval s technológiou Vue.js na
frontendovej časti a na backendovej strane som využil nest.js.

FRONTEND DEVELOPER
Garsius | 2023 - 2023
Moja hlavná úloha v spoločnosti Garsius spočívala v budovaní
frontendu aplikácie pomocou Vue.js podľa presného dizajnu a jej
napojenie na backend.

OSOBNÝ SERVER
Toto je môj osobný projekt, kde využívam vlastný server Dell
R730. Na ňom beží Proxmox, ktorý mi umožňuje spravovať
virtuálne stroje. Hostujem si vlastný cloud, GitLab pre správu
mojich repozitárov a využívam GitLab pipelines pre
automatizáciu. Tiež hostujem svoje aplikácie, ktoré nakódim