Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Eliáš Baltazár Špilák

Embedded programátor so znalosťami elektrotechniky

Hodinovka: 615

Úroveň: Junior ⭐️

Registrovaný: 05.02.2024

DeveloperiC#C++TesterEnglishMicrosoft Excel

Ahojte, volám sa Eliáš, zaujímam sa o embedded systémy, mám skúsenosti s návrhom SW pre rôzne typy mikrokontrolérov od výrobcov ako sú Texas Instruments, NXP, STMicroelectronics, Arduino.

Väčšinou som pracoval s architektúrou ARM. Mojími znalosťami je aj elektronika, preto som schopný navrhnúť si celý systém a zakomponovať doň softvér mikropočítača.

Mojími doteraz najzaujímavejšími projektami boli rôzne formy komunikácie cez CAN zbernicu, návrh automatického raidenia motora alebo návrh systému na spracovanie obrazu.

Rád v tomto smere vzdelávam a prekonávam rôzne challenge, preto som otvorený aj práci na iných typoch mikropočítačov, ako napríklad RaspberryPi.

Vzdelanie

Momentálne študujem 5. ročník elektotechnického inžinierstva.

Portfólio

CAN komunikácia: V CAN komunikácii som sa venoval viacerým topicom ako bolo identifikácia zariadení na zbernici, zabezpečenie správnej komunikácie pridaného zariadenia, šifrovanie a dešifrovanie správ, správne správanie sa sytému podľa prijatých rámcov zo zbernice.

Automatické riadenie motora: V tomto projekte som sa zaoberal jednoduchým, lacným a spoľahlivým riadením motora, bez použitia snímača, ktorý by systém zbytočne predražil, išlo tam o správne navrhnutie modela a jeho aplikáciu do mikrokotroléru, pomocou ktorej sa neskôr správen riadil bez použitia snímača otáčok.

Spracovanie obrazu: Bol to projekt na rýchle spracovanie obrazu z raidkovej kamery a vyhodnocovanie prevod analógovej hodnoty na digitálnu čiernobielu snímku.