Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Adrián Vronč

Graphic designer / Video editor

Hodinovka: 5.510.5

Úroveň: Mid ⭐️⭐️

Registrovaný: 01.05.2024

DizajnériGraphic DesignVideo EditingPhoto/VideoEnglishTikTokSocial MediaPR

Čauko, som Aďo, mám 18 rokov a som študentom strednej školy.

Venujem sa digitálnemu dizajnu, tvorbe a strihu videí a všeobecne, tvoreniu digitálneho obsahu.

Mimo školy sa venujem aj rovesníckej prevencii v našom meste, Spišskej Novej Vsi. Som členom OZ Mladí ľudia a život, ktoré sa venuje rovesníckej prevencii vo forme besied na 6 odborných tém.

V tomto združení som aj členom nášho PR teamu, v ktorom vytváram príspevky, videá, zostrihy a grafiky pre sociálne siete združenia.

Mimo toho rád chodím s kamarátmi na kávu, všeobecne vonku a užívam si život:)

Portfólio

Venoval som sa prevažne projektom pre OZ, v ktorom som členom.
Teda odborným grafikám, vlogom, promo materiáli/posterom na akcie alebo aj vtipným videjkám a reelom.

Viac nájdeš tu:

https://avronc.notion.site/Portfolio-Adri-n-Vron-7e70a284bbd44226b2121f29cb2bb56d