Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Rastislav Šramota

Business Consultant

Hodinovka: 4050

Úroveň: Senior ⭐️⭐️⭐️

Registrovaný: 22.01.2024

Non-TechProject ManagementLeadership/ManagementFinanceEnglishMicrosoft ExcelMarket Research/AnalysisData Analyst

Freelance & part-time poradenstvo

.

Business Consultant so:

7+ rokmi skúseností v poradenstve Big4

2+ rokmi skúseností v oblasti interného poradenstva & governance v rámci globálnej spoločnosti s viac ako 12 tisíc zamestnancami

2+ rokmi skúseností ako consulting freelancer

https://www.linkedin.com/in/sramota/

.

"Jediná konštanta v podnikaní je zmena."

Unfreeze 🥵 - Change 🤯 - Refreeze 🥶... a opakuj!

.

Potrebujete jeden pár rúk navyše 🙌 na podporu vízie vášho podnikania? 🧐 Neváhajte ma kontaktovať a zistime, či sa k sebe hodíme! 🤝

Vzdelanie

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave; odbor Strategický manažment (Mgr.) ukončený v 2️⃣0️⃣1️⃣1️⃣

Portfólio

Jobs:

 • Cost/Benefit analýza,
 • compliance reporting,
 • walkthrough & mapovanie procesov,
 • štúdia uskutočniteľnosti,
 • vytvorenie systému ročného hodnotenia zamestnancov,
 • tvorba modelu pre výpočet koncoročných odmien zamestnancov,
 • finančná analýza projektu,
 • marketingový research & analýza ponúkanej služby podľa modelu 7P,
 • interný audit,
 • analýza kreditného rizika,
 • tvorba a implementácia KPIs,
 • zavádzanie organizačných a procesných zmien,
 • projektový manažment,
 • práca v medzinárodných teamoch
 • &viac

Odvetvia:

 • pharma,
 • healthcare,
 • telco,
 • FMCG,
 • finance & poisťovne,
 • public,
 • e-commerce
 • &viac

Anonymizované ukážky vybraných outputov https://drive.google.com/drive/folders/1WqS8ka5Ts3SqxXMhz5e6iTORyKti1nXk?usp=sharing

Ocenenia, certifikáty

 • ACCA certifikát 2016
 • ACCA member 2016 až 2020
 • PRINCE2 Foundation & Practitioner 2016