Pracovné ponukyFreelanceri🔥PRO

Dostupný

Jana Paveleková

Copywritter

Hodinovka: 520

Úroveň: Mid ⭐️⭐️

Registrovaný: 25.08.2022

KreatívciAccount ManagementB2B MarketingConsultingContent MarketingCopywritingCustomer SupportE-mail MarketingEnglishEventIdeamakingLeadership/ManagementMarketing ManagementMediaMicrosoft ExcelOffice Manager/AssistantPRProject ManagementRedactorSEOSocial MediaStrategy

Moje CV má 4 strany. Sľubujem, že sem tie highlighty doplním, ale všetko dôležité a úspešné uvádzam nižšie. Pekné čítanie prajem a teším sa na spoluprácu.

Písať viem v slovenskom, anglickom a tureckom jazyku.

Vzdelanie

2011-2014 - Stredná zdravotnícka škola Trnava
Vyššie odborné štúdium v odbore diplomovaná všeobecná sestra,
dosiahnutý profesijný titul dipl. s.

2014-2017 - Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej
komunikácie, Trnava
Marketingová komunikácia, I. stupeň, dosiahnutý akademický titul
Bc.

2017-2019 - Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej
komunikácie, Trnava
Marketingová komunikácia, II. stupeň, dosiahnutý akademický titul
Mgr. Významné ocenenie: Cena dekanky za dosiahnuté študijné
výsledky.

2019 - doteraz - Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej
komunikácie, Trnava
Marketingová komunikácia, III. Stupeň. dosiahnutý akademický titul
PhD. Významné ocenenie: Cena
dekanky za prínos v publikačnej činnosti pre FMK UCM v Trnave.

Portfólio

2011 – 2017
Pracovníčka zákazníckych a finančných služieb • Starostlivosť
o zákazníkov, riešenie zákazníckych problémov, reklamácie • Tesco
Stores, a.s.

2017 – 2019
Redaktorka a editorka pre internetový magazín Gaudeo

https://gaudeo.sk/author/jpavelekova/

2017 – 2019
Asistentka konateľky spoločnosti • Plnenie nastavených procesov,
administratíva domovej správy, komunikácia s klientmi a partnermi •
MM Solid Service

2017 – do súčasnosti
živnosť • marketingové služby

2018 a 2019 Ambasádorka Humbook festivalu
Ambasádorka medzinárodného young adult knižného festivalu, kde som
mala možnosť stretnúť sa osobne s autormi ako Estelle Maskame,
Claudia Gray, Sara Raasch, Sebastien de Castell, Mary E. Pearson, Jay
Kristoff

2019
Copywritterka • Content agency

2020 – 2022
Posudzovateľka • Slovenská akreditačná agentúra SR

2021 – do súčasnosti
Event marketing • Ma-Ya Agency s.r.o, Empea,
s.r.o., Colours, s.r.o., eventy pre FMK UCM v Trnave (Vjamnoce, 2019,
2020, 2021, FMK day 2021, Mission rewear 2022)

Jaji bloguje
Spolupracovala som s klientmi ako Ikar, Slovart, Albatros media, Knihy
Dobrovsky, Michaela Zamari, Baja Dojce, Vydavateľstvo Motýľ, Mega
knihy a pod. Moderovala som eventy pre Panta rhei na trnavskej
pobočke, niekoľkokrát som získala ocenenie za svoju blogovú činnosť.

Ocenenia, certifikáty

Design thinking - Google Slovensko
2019 – certifikát
Digitálna garáž - Google Slovensko
2019 – certifikát
LoGaSET – FMK UCM v Trnave
2019 – certifikát
Štatistické metódy v marketingovom výskume – FMK UCM v Trnave
2020
Prvky interaktivity v online výučbe: nástroje Kahoot, Mentimeter,
Google Jamboard – FMK UCM v Trnave
2021
Neuromarketing a jeho využitie vo vede, výskume a výučbe - Method
Lab – FMK UCM v Trnave
2021
Workshop Projektová výuka a projektové řízení
2022
Interaktívny vzdelávací seminár pre pracovníkov s mládežou a učiteľov
zameraný na inovácie v oblasti digitálneho vzdelávania
mládeže – FMK UCM v Trnave
2022

 1. miesto v súťaži NAJ BLOG/STRÁNKA 2016/2017 ČASOPISU ABDON
 2. miesto v súťaži NAJ BLOG/STRÁNKA 2017/2018 ČASOPISU ABDON
 3. miesto vo fakultnom kole FMK ŠVOaUK za akademický rok 2016/2017
 4. miesto vo fakultnom kole FMK ŠVOaUK za akademický rok 2017/2018
 5. miesto vo fakultnom kole FMK ŠVOaUK za akademický rok 2018/2019
 6. miesto v súťaži Fantastická osobnosť roka 2018
 7. miesto v kategórii LIFE v súťaži BLOGER ROKA 2018
  Cena dekanky za dosiahnuté študijné výsledky
  Cena dekanky za prínos v publikačnej činnosti