Pracovné ponukyFreelanceriFirmyCenník#Neriešime

Kontakt

Výberové konanie bolo uzatvorené

iFocus

junior/mid SEO špecialista

MestoPiešťany

FormaFull-time

Plat1050 — 1650 €

TypFaktúra

Úroveň

Aktualizované28.02.2023

Sme marketingová agentúra, ktorá sa špeciálne zameriava na digitál. Riešenia digitálneho marketingu ako PPC, SEO📉, sociálne siete, sú našim poslaním💯. Ak nechceš cestovať🚗 za prácou do Bratislavy, máme dobré správy. iFocus sídli v centre v Piešťan. Máme industriálny office, kde má každý svoj priestor, dobrú kávu☕ k dispozícii a dobre naladený kolektív.

Náplň práce

We are searching for a SEO enthusiast, who is or will be friends with the SEO, link building, key word analysis and webpage audits. Have you ever tried to create a clean and genuine HTML(5) and CSS(3) webpage in a code editor – of course, static webpages still rule the CMS solutions in loading speeds. If you have experience in this area, it’s an advantage for you. If you only know the basics, it doesn’t matter, we will teach you advanced SEO techniques. Your task will be analysis of the clients’ webpages, content strategy and link building.

Hľadáme SEO nadšenca/nadšenkyňu ktorý/ktorá sa kamaráti alebo bude kamarátiť so SEOm, linkbuildingom , analýzou kľúčových slov, auditmi webstránok. Skúsil si si aspoň raz v kód editore napísať čistú a nefalšovanú HTML(5) a CSS(3) webstránku - však statické weby stále "rúlujú" CMS riešenia v rýchlosti načítania. Ak máš už skúsenosti v tejto oblasti je to výhoda . Ak máš len základy nevadí radi ťa naučíme pokročilé SEO techniky. Tvojou úlohou bude analýza webstránok klientov, obsahová stratégia a linkbuilding.

Požiadavky

If you are an applicant without prior experience in the SEO area, then curiosity to learn new things is a given. Diligence and communicativeness are advantages. Analytical and strategic thinking are bonuses.
Basic knowledge of HTML(5) and CSS(3) are not required, but it can change your life.

Ak si uchádzač bez predošlích skúseností v SEO oblasti, tak zvedavosť učiť sa nové veci je nevyhnutná. Dôslednosť a komunikatívnosť je výhoda. Analytické a stategické myslenie bonus.
Základná predstava o HTML(5) a CSS(3) nie je nutnosť ale môže zmeniť tvoj život.

Ponúkame

Different assignments from our clients, so you definitely won’t stagnate in one line. You also have space to test new things and various strategies. We have a powerful coffee maker and each week we buy high-quality coffee in the local coffee shop.

Furthermore:
13.5. salary based on corporate results
flexible working hours
home office once a month (all the time at the moment 😴)
20 days of paid vacation
Professional training at home and abroad
space for self-realization
English lessons
we already mentioned good coffee 😁

Rôzne zadania od klientov, takže určite neustrnieš v jednej línii. Máš priestor aj pre testovanie noviniek a rôznych stratégií. Máme výkonný kávovar a každý týždeň si kupujeme v lokálnej pražiarni kvalitnú kávu.

Okrem toho:

13,5. plat podľa výsledkov spoločnosti
pružný pracovný čas
home office 1 krát v týždni (momentálne stále 😴)
20 dní plateného voľna
odborné vzdelávanie doma aj v zahraničí
priestor na seba realizáciu
dobrú kávu sme už spomínali 😁

Články z magazínu

Zobraziť všetky