Pracovné ponukyFreelanceriFirmyCenník#Neriešime

Kontakt

Výberové konanie bolo uzatvorené

slávik & stell

Head of Communication - Manažér/ka oddelenia komunikácie

MestoBratislava

FormaFull-time

Plat4000 — 5000 €

TypTPP

Úroveň

Pridané14.09.2022

Našou víziou je pracovať s najlepšími a meniť tak svet, ľudí a biznis.

Rozumieme tomu, že rozvoj biznisu je o skúsenostiach, zanietení a vytrvalosti ľudí, ktorí ho riadia.

Náplň práce

Pre nášho klienta v oblasti bankovníctva, hľadáme dostatočne seniorného a kompetentného kan-didáta/kandidátku v oblasti marketingu, PR a komunikácie, na pozíciu:

Manažér/manažérka oddelenia komunikácie

Hľadáme človeka, ktorý je ľudsky a odborne dostatočne zdatný, ktorý bude zodpovedný za riadenie komunikačnej stratégie banky a jej dcérskych spoločností. Cieľom pozície je riadenie komuni-kačného tímu v rámci celej skupiny. Agenda pokrýva oblasť brandu/reklamy (ATL,BTL, online marketing), internej a externej komunikácie, CSR aktivity, činnosť nadácie, event manažment, vzťahy s investormi.

Zodpovednosti:

 • riadenie politiky a cieľov banky v oblasti mediálnej komunikácie a public relations (PR) a komunikáciu značky a jej image, produktov v médiách prostredníctvom nástrojov public relations
 • zodpovednosť za politiku a ciele banky v oblasti internej komunikácie v rámci banky v súlade so stra-tégiou banky a internej komunikácie banky
 • zabezpečenie komunikácie s ratingovými agentúrami a v oblasti komunikácie s príslušnými regulá-tormi vo vybraných oblastiach, príprava výročných správ banky a dcérskych spoločností
 • zabezpečenie komunikáciu s médiami a jej zástupcami v nimi požadovanom čase, obsahu a kvalite,
 • metodické usmernenie spolupracujúce útvarov pri dodávaní podkladov pre odpovede do médií a pri krízovej komunikácii.
 • zastrešiť politiku a ciele banky v oblasti firemnej kultúry v rámci banky v spolupráci s odborom ľud-ských zdrojov v súlade so stratégiou banky.
 • tvorby pozitívneho image značky prostredníctvom marketingových nástrojov a tvorby firemného imidžu, firemnej identity a firemného designu.
 • sledovať dodržiavanie zásad corporate identity a corporate design na všetkých stupňoch finančnej skupiny

Požiadavky

Požiadavky:

 • komunikačná, prezentačná a argumentačná vyspelosť
 • seniorita a know how v oblasti marketingu, komunikácie a PR
 • riadiace schopnosti a zručnosti, delegovanie úloh, ich následné vyhodnocovanie
 • dôslednosť, systematickosť, dynamickosť, proaktivita, focus na termíny
 • komunikačná, prezentačná a argumentačná vyspelosť
 • aktívna komunikácia v AJ

Ponúkame

Možnosť riadiť značku, PR a internú komunikáciu je pre niekoho job, ktorý ho/ju napĺňa.

Zobraziť všetky články z magazínu

Navrch stránky To top