Job offersFreelancersCompaniesPricing#nojudgement

iFocus s.r.o.

5 current offers

Web

Instagram

Facebook

Residence: Piešťany, Slovak Republic

About company

We are a marketing agency that creates only the digital. Digital marketing solutions such as PPC, SEO and social networks are our mission. If you don’t want to commute to Bratislava, we have good news, iFocus is in Piešťany. In addition to our super office in the town center with garden seating, we also have fun English lessons. Hectoliters of good coffee ☕ guarantee a good team spirit 👩‍💻👨‍💻. Shared breakfast and team buildings are a given🍳.

Sme marketingová agentúra ktorá robí len digitál. Riešenia digitálneho marketingu
ako PPC, SEO, sociálne siete, sú našim poslaním. Nechceš cestovať za prácou do Bratislavy, máme dobré správy, je tu iFocus v Piešťanoch. Okrem nášho super office v centre so záhradným sedením, máme zábavné hodiny angličtiny. Hektolitre dobrej kávy, ☕ zaručujú dobre naladený kolektív👩‍💻👨‍💻. Spoločné raňajky a teambuldingy sú samozrejmosťou🍳.

Job offers

Show all articles from Magazine

Top of the page To top