Job offersFreelancers🔥PRO

🔥 PROAvailable

Michal Urban

Performance Marketing Specialist | ✅ Google Ads | ✅ Meta Ads

Hourly: 2530

Level: Mid ⭐️⭐️

Registered: 26.03.2024

MarketériFacebook Business ManagerGoogle Search ConsoleStrategyGoogle AnalyticsGoogle Tag ManagerSEOGoogle Data StudioPPCMarketing ManagementData Analyst

S marketingom mám už viac ako 5 ročné skúsenosti. Pôsobil som na strane klienta a aj v agentúre.

Mám skúsenosti s manažovaním marketingu menšej firmy, kde som pocítil potrebu vedieť správne analyzovať spoločnosť a trh, nastaviť ciele a pripraviť na ich základe vhodnú stratégiu, vďaka ktorej ich spoločnosť dosiahne, a to v rámci obmedzeného rozpočtu.

Z pôsobenia performance špecialistu v agentúre, zameriavajúcej sa na menších klientov viem ako dosiahnuť úspech a dosahovať výsledky aj s malým rozpočtom. Vďaka tejto skúsenosti takisto viem ako neriešenie marketingových základov spoločnosti môže limitovať celkovú výkonnosť kampaní.

S čím Vám pomôžem:

 • Založenie účtov v reklamných systémoch
 • Nastavenie analytiky a merania konverzií
 • Vytvorenie a nastavenie reklamných kampaní v rátane textov a grafiky
 • Optimalizácia reklamných kampaní
 • Audit reklamných účtov
 • Analýza nákupnej cesty a ui/ux webstránky, návrh dizajnu stránky podľa princípov psychológie predaja
 • Analýza a identifikácia cieľovej skupiny, vytvorenie persón
 • Analýza konkurencie
 • Príprava stratégie komunikácie

Education

Študoval som na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave a takisto Univerzitě Tomáše Bati v Zlíne, kde som v oboch študoval odbor marketingová komunikácia. Som teda čistokrvne vyštudovaný marketér.

Okrem toho som absolovoval polročné štúdium digitálneho marketingu cez organizáciu Digitálna Univerzita a takisto mám za sebou niekoľko kurzov o budovaní značky. Vzdelávanie však týmto nekončí a nové informácie nasávam každý deň.

Vďaka komplexnému marketingovému vzdelaniu sa viem pozrieť na Vašu spoločnosť skutočne holisticky a riešiť Váš marketing od základov.

Portfolio

Digital Boom

 • V agentúre som mal na starosti desiatky klientov, s ktorými som dosahoval výsledky vďaka efektívnemu využívaniu Google Ads a Facebook Ads kampaní.

Neka Stores

 • Ako marketingový manažér som pomáhal riadiť všetky marketingové aktivity spoločnost.
 • Implementoval som niekoľko kampaní zameraných na okamžitý predaj vo Facebook Ads a Google Ads (vyhľadávacie, nákupné a konverzné kampane).
 • Robil som výskum na analýzu cieľového publika a analýzu marketingového makroprostredia pre strategické riadenie firmy.
 • Navrhol som úpravu e-shopu podľa princípov behaviorálnej ekonómie.
 • Mal som na starosti tvorbu blogu, pričom som analyzoval konkurenciu, dopyt zákazníkov a plánoval všetko ohľadom blogu, vrátane SEO.

Campus Coworking

 • Pre spoločnosť som sa podieľal na vývoji stratégie komunikácie nových produktov a tvorby vstupných stránok, pričom som implementoval niekoľko kampaní na získavanie potenciálnych zákazníkov.

Awards, certifications

 • Digitálna Univerzita - 6 mesačný program plný poznatkov a praktických úloh zo všetkých oblastí digitálneho marketingu, zakončený praktickým projektom z marketingovej stratégie.
 • Efektívne budovanie značky v dobe chaosu - Kurz od známeho odborníka na značky, Michala Pastiera.
 • Create a brand strategy - Kurz od najväčšej svetovej neziskovej organizácie, zaoberajúcej sa projektovým riadením.
 • Google Ads Display Certification
 • Google Ads Search Certification
 • Google Shopping Ads Certification

Denis Kabaňa, CEO, Neka Stores
Working with Michal, our dedicated Marketing Manager, was a privilege. His clear vision, excellent communication, and valuable contributions to brand strategy and marketing greatly benefited our team. I wholeheartedly recommend Michal for his exceptional work in these areas.

Michal Urban 🔥 PRO freelancer!

Switch to PRO and get more! Enjoy benefits that put you in the spotlight.
Learn more