Job offersFreelancersCompaniesPricing#nojudgement

Available

Lucia Bačová

HR Consultant, External (Interim)HR Partner, Recruiter/Headhunter

Hourly: 30150

Level: Senior ⭐️⭐️⭐️

Non-TechHRLeadership/Management

Vo firemnom prostredí sa venujem najmä klientom pôsobiacim v oblasti priemyslu (zdravotnícka výroba, strojárenstvo, pharma priemysel, automotive), ale i logistiky, obchodu a služieb efektívne nastaviť procesy v spoločnosti týkajúce sa zamestnancov - od náboru a výberu vhodných kandidátov, cez ich adaptáciu a rozvoj, odmeňovanie, zvyšovanie angažovanosti, riešenie náročných situácií, implementáciu zmien až po podporu pri prepúšťaní zamestnancov.
S klientmi vytvárame dlhodobé, stabilné spolupráce založené na diskrétnosti, dôvere a korektne dodržiavaných dohodách.

Education

Gallup Strengths Consultants Training, 6-mesačný výcvik (2019)
Business Coaching College. Business Certified Coach, 6-mesačný výcvik, ICF (2018)
Lee Hecht Harrison Outplacement Consultant Training (2017)
Lektor a Tútor ďalšieho vzdelávania, Národný ústav celoživotného vzdelávania (2015)
Rozhodovanie a riešenie problémov, Riadenie zmeny, Efektívna komunikácia (2008-2013)
PdF UK Bratislava (2005)

Portfolio

Kto využíva moje služby

 • mojou doménou sú výrobné spoločnosti – veľké nadnárodné spoločnosti, ale i domáce spoločnosti rodinného typu
 • klienti v oblasti priemyslu (zdravotnícka výroba, strojárenstvo, pharma priemysel, automotive), ale i logistiky, obchodu a služieb
 • zabehnuté spoločnosti s dlhodobou tradíciou na trhu aj „greenfields“

Kedy môžete efektívne využiť moje služby:
v zásade vtedy, keď nemáte dostatok času, priestoru, dostatočné zdroje, skúsenosti alebo dôveryhodného partnera pre procesy týkajúce sa zamestnancov, ktoré Vám nefungujú tak, ako by ste si želali

 • ste menšia spoločnosť, nemáte vlastné HR oddelenie
 • potrebujete spoľahlivého, flexibilného partnera pre zastrešenie kľúčových oblastí
 • potrebujete dočasnú podporu počas realizácie väčších projektov alebo pri zavádzaní zmien
 • potreba HR podpory kolíše, pre zamestnanca na plný úväzok nie je priestor, ale cítite potrebu postarať sa o niektoré oblasti kontinuálne
 • vyhovuje Vám, že Vašu spoločnosť niekto pozná, pozná Vaše hodnoty, procesy Vašich ľudí
 • privítate nové nápady alebo pohľad zvonka od niekoho, kto bude rešpektovať, čo vám výborne funguje a navrhne/realizuje zmenu tam, kde je potrebná

…a tiež vtedy, keď:

 • hľadáte zamestnanca, nedarí sa nám nájsť ho v rámci vlastných zdrojov

 • radi by sme realizovali výbery zamestnancov tak, aby nám v krátkom čase neodchádzali

 • potrebujete zabezpečiť diskrétne vyhľadanie kandidáta
  (Executive Search)

 • nemáte dostatok voľných kapacít pre zvládnutie HR agendy týkajúcej sa adaptácie, rozvoja a stabilizácie zamestnancov

 • vnímate, že vaše nastavené procesy nie sú dostatočne efektívne a radi by ste situáciu zmenili

 • máte v úmysle zaviesť alebo efektívnejšie využívať variabilnú zložku mzdy

 • v spoločnosti chystáte zásadné zmeny týkajúce sa zamestnancov – zmeny v pracovných pozíciách, reštrukturalizáciu
  (HR Consulting)

 • radi by ste zvýšili stabilitu a angažovanosť svojich zamestnancov

 • vnímate, že by Vaši vedúci zamestnanci potrebovali diskrétnu podporu pri vedení tímov a riešení náročných situácií
  (Business Coaching)

 • potrebujete zvýšiť efektivitu práce našich zamestnancov z domu

 • radi by ste svojim zamestnancom poskytli podporu alebo rozvoj – zvažujete, aký prístup zvoliť

 • radi by ste zamestnancom poskytli vzdelávanie prispôsobené Vašim potrebám
  (Personal Development)

 • chcete sa zachovať ako zodpovedný zamestnávateľ vo chvíli, keď už nebudete môcť ďalej ponúkať prácu svojim zamestnancom a budete nútení prepúšťať (Outplacement)

 • chcete v náročných časoch zmien poskytnúť svojim zamestnancom benefit v podobe priestoru na prevenciu vzniku fyzických a psychických ochorení, priestor na zdieľanie ťažkostí s nezávislým odborníkom, inšpiráciu, motiváciu, dlhodobý osobnostný rozvoj
  (Employee Welbeing Program)

Top of the page To top