Job offersFreelancers🔥PRO

Available

Maroš Michna

Front-End Developer

Hourly: 715

Level: Mid ⭐️⭐️

Registered: 09.01.2023

DeveloperiJavaScriptReactFrontendFull-StackTypescriptNode.js

Programovať som začal niekedy v polovici roku 2021. Najprv to bolo len tak zo zábavy, rôzne malé veci v Html a Css, neskôr som k tomu pridal aj Javascript. Naplno som sa programovaniu začal venovať, keď som sa učil React čo ma veľmi bavilo a stále baví. Programoval som najskôr len svoje veci no neskôr som začal vypomáhať bratovi programátorovi s nejakými menšími vecmi. Momentálne pracuje na užívateľskom prostredí pre jednu firmu. Rieši sa tam najmä pridávanie a odoberanie užívateľov do a z tabuliek. Reactu by som sa chcel venovať aj do budúcna + pridať k tomu nejaký Back-End (Java).

Education

Stredná priemyslená škola strojnícka, Košice
Technická univerzita v Košiciach, Odbor: Mechatronika.

Portfolio

https://project-portfolio-rouge.vercel.app/

Top of the page To top