Job offersFreelancers🔥PRO

🔥 PROAvailable

Jozef Milčík

SEO Konzultant, Google Ads, PPC reklamy

Hourly: 4080

Level: Senior ⭐️⭐️⭐️

Registered: 07.05.2021

MarketériSEOPPCEnglishGermanB2B MarketingLinkbuildingConsultingCopywriting

Mojou najsilnejšou stránkou je, že viem nájsť riešenia pre akýkoľvek biznis. 🕵

Som freelancer a mám dlhoročné skúsenosti v oblasti budovania značiek. Digitálny marketing je pre mňa efektívna forma oslovenia potenciálneho zákazníka, ktorá zaručene generuje zisk.

Marketingové služby, ktoré často poskytujem SEM (search engine marketing), pokročilá analýza v Google Analytics 4, prieskum trhu a marketingová stratégia (toto Vám ušetrí peniaze), tvorba firemných stránok, PPC a SEO konzultácie.

Mám pracovné skúsenosti v oblasti:

✅medzinárodného obchodu
✅top manažmentu
✅cestovného ruchu, hoteliérstva a gastronómie
✅FMCG (Fast-Moving Consumer Goods)
✅ priemyselnej výroby

Rozumiem, že čas sú peniaze a na konci dňa sa počítajú len čísla. 💰💰💰

📣
My strongest point is that I can find solutions for any business. 🕵

I am a freelancer and have years of experience in brand building. For me, digital marketing is an effective form of reaching potential customers that is guaranteed to generate profit.

Marketing services I often provide include SEM (search engine marketing), advanced analytics in Google Analytics 4, market research and marketing strategy (this will save you money), business website development, PPC and SEO consulting.

I am no youngster and have work experience in the field:

✅International business
✅top management
✅business
✅travel industry
✅FMCG (Fast-Moving Consumer Goods)
✅ industrial production

I understand that time is money and at the end of the day, only numbers count. 💰💰💰

Education

Študoval som informačné technológie.
Sledujem trendy SEO, PPC a online stratégie
K práci používam Google - Analytics 4, Ads, Search console, Merchant center, Tag Manager, správa feedu Mergado, SEO - Ahref, Sreaming frog, Semrush, Marketing Miner
Ovládam správu web platformy - Wordpress, Shoptet, Webnode, E-shoprychle
Projektové riadenie certifikát Prince 2.
Ovládam slovenskú a českú gramatiku.
Angličtina level C1
Nemčina level A2
Čeština level C1

📣
I studied information technology.
I follow SEO, PPC and online strategy trends
I use Google - Analytics 4, Ads, Search console, Merchant center, Tag Manager, Mergado feed management, SEO - Ahref, Breaming frog, Semrush, Marketing Miner
I manage web platform administration - Wordpress, Shoptet, webnode, E-shoprychle
Project management certificate Prince 2.
I know Slovak and Czech grammar.
English level C1
German level A2
Czech level C1

Portfolio

✅ Google Ads - EÚ trh, anglicky hovoriace trhy USA, Austrália, UK, Canada
✅ SEO konzultácie
✅ Tvorba firemných stránok bez e-shopu
✅ Prieskum trhu
✅ Marketingová stratégia
✅ Pokročilé merania Google Analytics 4, Tag manager

📣
✅ Google Ads - EU market, English speaking markets USA, Australia, UK, Canada
✅ SEO consultation
✅ Creation of company websites without e-shop
✅ Market research
✅ Marketing strategy
✅ Advanced measurements Google Analytics 4, Tag manager

Jozef Milčík 🔥 PRO freelancer!

Switch to PRO and get more! Enjoy benefits that put you in the spotlight.
Learn more