Job offersFreelancers🔥PRO

🔥 PROAvailable

Tomáš Gardoň

Full Stack Developer

Hourly: 2980

Level: Senior ⭐️⭐️⭐️

Registered: 17.02.2024

DeveloperiBackendC#C++DatabaseDevOpsEnglishFull-StackIT Project ManagementJavaJavaScriptLeadership/ManagementLinuxMicrosoft ExcelNode.jsPHPPythonReactScrum MasterTypescriptWooCommerceWordPress

Prvý web aj s vlastným redakčným systémom som spravil ako žiak základnej školy práve pre školu. Od vtedy som prešiel dlhú cestu a získal obrovské množstvo skúseností z rôznych oblastí informatiky.

Viac ako 10 rokov som pracoval v oblasti počítačovej bezpečnosti. Mám bohaté skúsenosti s reverzným inžinierstvom, hľadaním škodlivého kódu a jeho následnou analýzou (IDA, ollydbg, x64, dnspy a podobne). Niektoré moje objavy som aj publikoval a prezentoval na známych konferenciách (Virus bulettin, CCCC, Avar).

Z pohľadu softvérového inžinierstva som pracoval na návrhu a implementácií primárne back-endu rôznych interných aplikácií. Ich nasadenie do produkcie ako aj následná údržba. Modernizácia existujúcich aplikácií a optimalizácia ich databáz. Technologický stack primárne python (django, flask...), javascript/typescript (node.js, react), php (symfony, wordpress), c# a c++.

Education

Vyštudoval som Aplikovanú informatiku na Masarykovej univerzite v Brne.

Tomáš Gardoň 🔥 PRO freelancer!

Switch to PRO and get more! Enjoy benefits that put you in the spotlight.
Learn more