Job offersFreelancers🔥PRO

🔥 PROAvailable

Jana Janotková

Brand & Marketing Manager / Strategy, Processes, Content

Hourly: 3050

Level: Senior ⭐️⭐️⭐️

Registered: 02.04.2024

MarketériCopywritingIdeamakingPhoto/VideoFacebook Business ManagerStrategyContent MarketingMarketing ManagementSocial MediaConsultingPRLeadership/ManagementProject ManagementAccount Management

Som kreatívna so silným vizuálnym cítením, strategickým myslením a bohatými koordinačnými skúsenosťami. Zaujíma ma budovanie značiek, súčasná kultúra, spoločenská zodpovednosť, umenie, rodová rovnosť a iné nerovnosti v spoločnosti.

Pomôžem vám s nastavením Brand či Marketingovej stratégie, definovaním rolí v tíme a výberom vhodných uchádzačov. Potrebujete nastaviť víziu a misiu? Aj v tejto oblasti vám budem ochotne nápomocná. Okrem strategických aspektov sa venujem aj tvorbe obsahu a ideamakingu.

Venujem sa fotografii, rada píšem, moderujem diskusie a podujatia. Zaujímam sa o kreatívnu tvorbu, behaviorálne stratégie, inovatívne a pozitívne líderstvo. Rada pracujem na projektoch, ktoré pozitívne posúvajú našu spoločnosť vpred.

Portfolio

Head of Marketing and Communications, Galéria mesta Bratislavy

  • Tvorba a exekúcia Brand a Komunikačnej stratégie.
  • Riadenie komunikačného tímu zastrešujúceho marketing, PR, internú komunikáciu, sprievodné podujatia, vzdelávanie a edičné projekty.
  • Nastavovanie strategického smerovania organizácie, tvorba vízie a misie, nastavovanie procesov a organizačnej štruktúry.

📣 REFERENCIA

„Rada by som vyzdvihla Jankinu systematickú prácu pri tvorbe strategických dokumentov GMB ako vízia a misia, stratégia značky a komunikačný plán. Do kreovania a následnej prezentácie vízie a misie GMB aktívne zapojila zamestnanectvo, čím dosiahla záujem rôznych tímov a vzbudila ich ochotu sa spolupodieľať na napĺňaní misie galérie. Prostredníctvom analytického prístupu ďalej identifikovala výzvy a príležitosti v oblasti externej komunikácie v online prostredí a nastavila opatrenia, ktoré zvýšili záujem a povedomie verejnosti v prospech galérie." Katarína Trnovská, riaditeľka GMB

Social Impact Team, PR agency

  • Vedenie komunikačných a fundraisingových kampaní.
  • Ideamaking, rozpracovanie a aplikovanie kreatívnych konceptov, copywriting.
  • Dramaturgia a organizačné zabezpečenie podujatí a PR aktivít.
  • Komunikácia a udržiavanie vzťahov s klientmi, médiami, influencermi a osobnosťami.
  • Pracovala som na ocenených kampaniach, ako napríklad “Nemlčať je zlato” (UOO) - 🏆 Prokop 2x 1.miesto, “Naša pomoc nepozná hranice” (SlovakAid) - 🏆 Prokop 3.miesto, “Hlad trápi aj ľudí na Slovensku” (Vagus) - 🏆 Prokop 2. miesto.

Absolvovala som program Teach for Slovakia a následne som viac ako dva roky koordinovala vzdelávací program v Nexteria Leadership Academy. Mojou zodpovednosťou bola koordinácia komplexného celoročného programu zameraného na soft skills a manažérske zručnosti. Súčasťou mojej práce bola tvorba metodiky a obsahu, zároveň som pravidelne pripravovala a moderovala diskusie.

V rámci TfS som pôsobila tiež ako selektorka na Assessment centrách a pravidelne som moderovala a spoluorganizovala podujatia s názvom InspirEd.

Jana Janotková 🔥 PRO freelancer!

Switch to PRO and get more! Enjoy benefits that put you in the spotlight.
Learn more