Job offersFreelancersCompaniesPricing#nojudgement

Contact

Interview process has ended

Cloud-IT

Marketing & Digital Director

CityBratislava

FormFull-time

Salary2700 — 3500 €

TypeTPP / Invoice

LevelSenior ⭐️⭐️⭐️

Updated05.12.2022

RECRU je cloud-based app, ktorá aj vďaka pokročilej AI technológii zefektívňuje a automatizuje takmer celý náborový a výberový proces nových kandidátov a je používaná tak firmami ako aj personálnymi agentúrami. Okrem AI technológie pre CV parsing, RECRU má niekoľko unikátnych funkcionalít ako Mobile Connect, LinkedIn plug-in, prediktívnu selekciu a ďalšie. RECRU rozšírilo svoje pôsobenie už do 10 krajín v Európe a spolupracujeme s viac ako 270 firmami. Po vstupe nových investorov, transformácii business modelu z osobného na online formu získavania nových klientov a rozbehu marketingového tímu v roku 2021, sme momentálne vo fáze príprav na globálnu expanziu najmä v Európe a Ázii, do ktorej sa chceme pustiť ešte tento rok. RECRU app je veľmi obľúbená používateľmi, na čo sme veľmi hrdí a vďaka čomu máme skvelý annual renewal-rate, ktorý je medzi top 5% SaaS produktami na svete.

Našou víziou na najbližšie roky je zrýchlenie rastu a expanzia na nové trhy tak, aby sme mohli naše služby ponúknuť viac ako 10 tis používateľom.

Job description

RECRU je cloud-based app, ktorá aj vďaka pokročilej AI technológii zefektívňuje a automatizuje takmer celý náborový a výberový proces nových kandidátov a je používaná tak firmami ako aj personálnymi agentúrami. Okrem AI technológie pre CV parsing, RECRU má niekoľko unikátnych funkcionalít ako Mobile Connect, LinkedIn plug-in, prediktívnu selekciu a ďalšie. RECRU rozšírilo svoje pôsobenie už do 10 krajín v Európe a spolupracujeme s viac ako 270 firmami. Po vstupe nových investorov, transformácii business modelu z osobného na online formu získavania nových klientov a rozbehu marketingového tímu v roku 2021, sme momentálne vo fáze príprav na globálnu expanziu najmä v Európe a Ázii, do ktorej sa chceme pustiť ešte tento rok. RECRU app je veľmi obľúbená používateľmi, na čo sme veľmi hrdí a vďaka čomu máme skvelý annual renewal-rate, ktorý je medzi top 5% SaaS ATS produktov na svete.
https://www.recruhr.com/

Hľadáme človeka so silným entuziazmom rásť a robiť nové veci, ktorí/á má skúsenosti v digital marketingu previazané na schopnosť dosahovať výrazný merateľný výsledok. Základnou úlohou bude vytvoriť strategický digital model a realizovať marketingové aktivity v online priestore tak, aby sme vedeli úspešne dosahovať naše rastové ciele v horizonte 5 rokov v Európe a vybraných trhoch Ázie a to:

 • Vytvorenie ucelenej digital marketing strategy pre všetky fázy funnelu s dôrazom na generovanie new leads.
 • Rast brand awareness, social proof s ratings & reviews a referrals program v rámci našej hlavnej cieľovej skupiny personálnych agentúr a firiem.
 • Zvýšenie organic search a conversion.

Hlavné KPIs

 1. LTV
 2. of new Leads (prospects leaving their contact details to our database) + % conversion effectiveness

 3. of new Trials (prospects creating a trial app version) + % conversion effectiveness

 4. of new Customers (prospects upgrading to paid app version) + % conversion effectiveness

 5. Financial metrics (Cost per Trial, Cost per New customer, % PNO)

Requirements

 • má minimálne 5 ročné skúsenosti v rámci manažérskych pozícii v marketingu s dôrazom na online marketing a skúsenosti z firiem pôsobiacich na viacerých trhoch sú výhodou,
 • má preukázateľné výsledky v budovaní brand awareness a riadení online kampaní, ktoré priniesli výrazné zvýšenie v rámci merateľných výsledkov
 • je dynamický/á, rád/a si dáva ambiciózne ciele, ktoré napĺňa prostredníctvom vhodne zvolenej a kreatívnej marketingovej stratégie, rozhoduje sa na základe relevantných dát, nielen gut feelingu
 • disponuje líderskými schopnosťami ako viesť, rozvíjať a motivovať ľudí vo svojom tíme a vie efektívne kooperovať a komunikovať s ľuďmi v rámci celej organizácie a aj s partnermi externe
 • vie pracovne pôsobiť minimálne 3 dni/týždeň v Bratislave a rovnako má flexibilitu cestovať do Bardejova min 1-krát za mesiac.

We offer

BENEFITY:

 • osobný rast a získanie unikátnych skúseností s expanziou na nové trhy
 • veľká miera pracovnej autonómie a flexibility vyvážená vysokými očakávaniami a zodpovednosťou za výsledky
 • možnosť pracovať aj na menší ako plný úväzok
 • možnosť office + home work location
  ODMENA:
  Mesačná odmena (fakturovaná) zodpovedajúca skúsenostiam od 2700 EUR + bonus za výsledky alebo TPP na úrovni čistej odmeny pri fakturácii

Magazine articles

Show all articles

Top of the page To top