Job offersFreelancersCompaniesPricing#nojudgement

Contact

Interview process has ended

msg life Slovakia

Lead Cloud Architekt ūü§†

City: Remote

Form: Full-time

Salary:¬†from 3000¬†‚ā¨

Type: TPP / Invoice

Level: 

Updated: 23.05.2023

IT spolońćnosŇ• msg life Slovakia p√īsob√≠ v oblasti v√Ĺvoja aplik√°ci√≠, softv√©ru na mieru a IT poradenstva uŇĺ viac ako 20 rokov. Firma patr√≠ do nemeckej skupiny msg life Gruppe, ktorej informańćn√© syst√©my vyuŇĺ√≠vaj√ļ popredn√≠ klienti v oblasti poisŇ•ovn√≠ctva a finanńćn√≠ctva. Slovensk√ļ pobońćku tvor√≠ viac ako 250 zamestnancov a neust√°le sa rozrast√°. Firma pon√ļka vońĺn√© pracovn√© miesta pre v√Ĺvoj a testovanie softv√©ru, ale aj pre oblasŇ• poistnej matematiky ńći aktu√°rstva. Nech√Ĺba nadŇ°tandardn√© odmeŇąovanie zamestnancov, flexibiln√Ĺ pracovn√Ĺ ńćas, Home Office ani vzdel√°vanie zamestnancov.

Job description

‚ÄĘ BudeŇ° zastreŇ°ovaŇ• komunik√°ciu medzi IT operations a oddelen√≠m v√Ĺvoja softv√©ru, ako aj naŇ°imi z√°kazn√≠ckymi projektmi.
‚ÄĘ BudeŇ° analyzovaŇ• r√īzne poŇĺiadavky ako napr√≠klad rozvoj Multi-Cloud infraŇ°trukt√ļry.
‚ÄĘ BudeŇ° podporovaŇ• naŇ°e projektov√© t√≠my pri nastavovan√≠ a optimaliz√°cii v√Ĺvojov√Ĺch prostred√≠ a budovan√≠ pipeline, budeŇ° sa akt√≠vne zap√°jaŇ• do IT projektov.
‚ÄĘ BudeŇ° vytv√°raŇ• inovat√≠vne koncepty, ktor√© nastavuj√ļ nov√© Ň°tandardy pre naŇ°e softv√©rov√© rieŇ°enia.
‚ÄĘ Podpora a spr√°va naŇ°ej existuj√ļcej infraŇ°trukt√ļry a vyhodnocovanie nov√Ĺch technol√≥gi√≠.

Requirements

‚ÄĘ Z√°ujem o IT oblasŇ•, ide√°lne √ļspeŇ°ne ukonńćen√© IT vzdelanie.
‚ÄĘ Profesion√°lne pracovn√© sk√ļsenosti v oblasti cloudov√Ĺch ekosyst√©mov, ako s√ļ Amazon Web Services, Microsoft Azure alebo Google Cloud Platform.
‚ÄĘ V√Ĺhodou je znalosŇ• technologick√©ho prostredia Continuous Integration and Delivery, ako s√ļ Jenkins, Maven, GIT, ako aj kontajnerov√Ĺch technol√≥gi√≠ (napr. Docker a Kubernetes) a siet√≠.
‚ÄĘ V√Ĺhodou je certifik√°cia v oblasti cloudov√Ĺch sluŇĺieb.
‚ÄĘ SchopnosŇ• spolupracovaŇ• v t√≠me, vysok√° miera sebaorganiz√°cie a samostatnosti.
‚ÄĘ Dobr√© komunikańćn√© schopnosti v anglickom a nemeckom jazyku, spońĺahlivosŇ• a flexibilita.

We offer

‚ÄĘ atrakt√≠vny plat a pravideln√© pr√©mie
‚ÄĘ v√Ĺhody pruŇĺn√©ho pracovn√©ho ńćasu a hybridn√©ho pracovn√©ho modelu
‚ÄĘ vońĺno navyŇ°e za kaŇĺd√Ĺ odpracovan√Ĺ rok, po piatich rokoch tak m√īŇĺete kaŇĺdorońćne ńćerpaŇ• aŇĺ 30 dn√≠ dovolenky
‚ÄĘ platen√© vońĺno 31. 12.
‚ÄĘ bezplatn√© kurzy anglick√©ho a nemeck√©ho jazyka priamo na pracovisku
‚ÄĘ odborn√© zaŇ°kolenie, kvalitn√© intern√© vzdel√°vanie, moŇĺnosŇ• z√≠skania certifik√°tov a absolvovania Ň°kolen√≠
‚ÄĘ Ň°tedr√Ĺ pr√≠spevok na stravn√© l√≠stky
‚ÄĘ zdrav√© obńćerstvenie, kvalitn√° k√°va, ńćaje a spolońćn√© firemn√© obedy
‚ÄĘ jazdy na motok√°rach, splav rieky, laser tag, stoln√Ĺ futbal, vianońćn√ļ ńći letn√ļ p√°rty
‚ÄĘ pr√≠spevok na hobby 200 Eur/rońćne
‚ÄĘ neform√°lnu, rodinn√ļ atmosf√©ru a super kolegov

Magazine articles

Show all articles

Top of the page To top