Pracovné ponukyFreelanceriFirmyCenník#Neriešime

Kontakt

Výberové konanie bolo uzatvorené

ENVIRAL

Špecialista externej komunikácie

MestoBratislava, Leopoldov

FormaFull-time

Platod 2000 €

TypTPP

ÚroveňSenior ⭐️⭐️⭐️

Pridané27.02.2024

Akciová spoločnosť Enviral bola založená v roku 2004, ako prvý výrobca bioetanolu na Slovensku. Komerčná výroba bola v podniku spustená už v júli 2007. Aktuálna ročná produkčná kapacita predstavuje 175 tisíc m3 bioetanolu. Spoločnosť Enviral si zakladá na kvalite a moderných technológiách, a zároveň zamestnáva najlepších odborníkov kvalifikovaných v chemicko-technologickej špecializácii.

Výroba bioetanolu v Envirale je bezodpadová. K inštalovaným technológiám, patrí aj vlastná čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje vysokú čistotu vypúšťaných vôd do recipientu. Pri spracovaní odpadných vôd vzniká bioplyn s vysokým obsahom metánu, ktorý je následne spaľovaný vo vlastnej plynovej kotolni. Celý proces výroby je zameraný na minimalizáciu spotreby elektrickej energie a zemného plynu, čím bioetanol vyrobený v spoločnosti Enviral dosahuje vysokú úsporu emisií skleníkových plynov, minimálne 70 % v porovnaní s fosílnym palivom - benzínom.

Náplň práce

 • pripravuje podkladové materiály pre vedenie spoločnosti v oblasti externej a prípadne aj internej komunikácie
 • vypracúva ročný plán a navrhuje stratégiu a zabezpečuje implementáciu externej komunikácie Envien Group
 • zúčastňuje sa redakčnej rady Envien Group
 • spolupodieľa sa na tvorbe obsahu intranetových a internetových stránok, LinkedIn a Facebook spoločností Envien Group
 • tvorí a zabezpečuje implementáciu vizuálnej identity Envien Group
 • reprezentuje Envien Group v komunikačných pracovných skupinách v rámci EU asociácii
 • pripravuje resp. podieľa sa na príprave externých PR eventov
 • pripravuje, interne koordinuje a externe organizačne zabezpečuje mediálne výstupy skupiny Envien Group
 • komunikuje, vytvára a využíva priame väzby na zástupcov médií a content makerov v záujmovej oblasti Envien Group
 • podieľa sa na údržbe a tvorbe webstránky ZVVB
 • spolupracuje s odborným PR útvarom AZC
 • pripravuje podklady pre spoločné komunikačné aktivity biopalivových zväzov krajín V4

Požiadavky

 • prax na obdobnej pozícii
 • profesionálny písomný a ústny prejav
 • schopnosť vytvoriť úderný text
 • schopnosť štylizovať texty a komunikovať v AJ
 • presnosť, dôslednosť
 • časová flexibilita

Ponúkame

Navyše k Vášmu platu dostanete:
• ak pôjde všetko dobre, tak 13- ty a 14- ty plat môžete mať ako bonus
• finančná odmena pri pracovných jubileách, príspevok k narodeniu dieťaťa a príspevok pri sobáši
• zľava v podnikových predajniach a u partnerov (Slovnaft, st. Nicolaus a iných)
• finančná odmena za odporúčanie nového kolegu, refferal až do výšky 600 €
• a myslíme aj na Váš dôchodok a preto Vám prispejeme mesačne do tretieho piliera (DDS) sumou až do 30 €

A aby toho nebolo málo:
• pravidelné zákonné a rozvojové školenia (zlepšíte si nielen komunikáciu, ale aj svoje CV)
• pomôžeme Vám spíkovať lepšie počas pracovnej doby (kurzy anglického jazyka)
• oslava medzinárodných dní – Deň žien, Deň detí a pod. (kvetina a sladkosť vždy poteší)
• máme veľmi pekné kancelárie, ale príležitostne môžete pracovať aj z domu
• úlohy riešime spoločne v tíme pozostávajúcom zo skúsených ľudí, ktorí radi zdieľajú svoje know-how
• spolupráca s kolegami do nekonečna a ešte ďalej - vieme, že všetko nemôže zvládnuť človek sám
• ak chcete byť super EKO, môžete prísť autobusom, ktorý Vám „zaparkuje“ priamo pred budovou alebo môžete využiť bicyklové státie
• za použitý kuchynský olej Vám dáme nový

A nejaký ten chill:
• nie, nekysneme - jógu, tabatu a iné aktivity počas celého leta priamo pri našom jazere
• spolu sa zabavíme na Športovom dni, Family day a Vianočný večierok je u nás lepší ako ples v opere
• Frozen day (nepríde Elza, ale dobré nanuky počas horúcich letných dní)
• zdravé raňajky
• vitamínové balíčky
• teambuildingy počas roka v rôznych kútoch Slovenska
• pravidelné súťaže v rámci spoločnosti Vám prinesú možnosť prebudiť v sebe Terminátora
• firemná knižnica / knižný box pre knihomoľov
• v okolí je niekoľko reštaurácií, máme však k dispozícii aj automaty s hotovým jedlom a plne vybavené kuchynky, lebo nie všetci máme čas variť – jedlo je láska

Články z magazínu

Zobraziť všetky