Pracovné ponukyFreelanceriFirmyCenník#Neriešime

Ostatné

VOP 🇨🇿

Tomáš Nagy, 30.1.2023

Před použitím webové stránky PRETLAK (dále jen „web“) provozované společností pretlak s.r.o. (dále jen „My“, „my“ nebo „nás“ a „naše“) si přečti pozorně tyto Podmínky používání („Podmínky“, „Podmínky používání“).

Tvůj přístup a používání služby jsou podmíněny přijetím a dodržováním těchto Podmínek. Tyto Podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a ostatní, kteří přistupují nebo používají tento web.

Svým přístupem nebo uskutečněním jakékoli aktivity pomocí tohoto webu souhlasíš s těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíš s jakoukoli částí Podmínek, pak službu nemůžeš používat. Bohužel.


Poskytovatel služeb

Tento web (jeho zobrazování a využívání funkcionalit) je provozován společností pretlaks.r.o. se sídlem Lazovná 236/5 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 310 965, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vl.č.36285/S (dále jen „provozovatel“)

Naším hlavním posláním je spojit hledače kreativní práce s těmi, kteří práci nabízejí.

Kromě adresy sídla naší společnosti nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].

Popis webu

Web shromažďuje pracovní nabídky a s nimi související informace (místo výkonu práce, pozice, plat) z kreativního prostředí. Jsou to zejména nabídky od reklamních agentur, designových studií či vývojářských společností. Definice „kreativního prostředí“ není přesně definována, v případě pochybností nás neváhejte kontaktovat.

K webu náleží také Facebook stránka a skupina, Instagram účet a také LinkedIn profil.

Informace pro zadavatele inzerátu

Zveřejněním obsahu na našem webu nám dáváš právo a licenci shromažďovat, ukládat, používat, upravovat a měnit (v případě, že nebude inzerát v souladu s Pravidly pro nahrávání inzerátu), veřejně ukazovat, veřejně zobrazovat, reprodukovat a distribuovat takový obsah, dále tento obsah šířit prostřednictvím služeb třetích osob jako jsou Facebook, Instagram, Twitter či jiné sociální sítě a obdobné platformy, zařadit obsah mezi naše propagační a marketingové materiály v jakékoli formě, která umožňuje šíření obsahu, a to i pro komerční účely umisťování našich služeb a produktů nebo služeb a produktů našich klientů na trhu,jakož i pro účely nekomerčního charakteru, do PR článků, zpráv, reportů, jako ilustrační foto nebo obdobný materiál, a to jak zvlášť, tak spolu s jiným obsahem či textem nebo fotografiemi, a to jak úplně, tak i jen částečně, v originální, nebo i upravené podobě (dále jen „licence“).

Každým dalším použitím služby při tvém opětovném přihlášení se do ní nám udělíš licenci v aktuálně platném rozsahu specifikovanou výše a dáváš opětovně i ve vztahu k obsahu, který jsi do služby umístili v minulosti, jakož i k obsahu, který do služby umístíš kdykoli v budoucnosti.

Zůstávají vám všechna tvá práva k obsahu, který odešleš, zveřejníš nebo zobrazíš, nebo prostřednictvím webu poskytneš a zůstáváš plně zodpovědný za ochranu práv k tomuto obsahu. Souhlasíš s tím, že licence zahrnuje právo pro nás, aby tvůj obsah byl poskytnut k dispozici ostatním uživatelům služby, kteří mohou také využít tento obsah v souladu s těmito podmínkami.

Poskytuješ nám licenci zdarma na dobu neurčitou. S výjimkou jakéhokoli obsahu chráněného pravidly a právními předpisy na ochranu osobních údajů a s výjimkou práv vyplývajících z kogentních ustanovení obecně závazných právních předpisůnení dovoleno zrušení nebo jakékoli omezení licence, která již byla udělena.

Souhlasíš s tím, že ke dni, ke kterému ztratíme oprávnění k poskytování webu nebo práva k dílu, jehož prostřednictvím je služba provozována, přecházejí všechna práva z licence na nového poskytovatele služby za účelem zajištění hladkého nepřetržitého fungování služby.

Potvrzuješ, že:

i) obsah je tvůj (tento obsah vlastníte), nebo máte právo využívat jej a udělit nám práva a licence, jak je uvedeno v těchto podmínkách, a

ii) zveřejnění svého obsahu na nebo prostřednictvím služby neporušuje práva na soukromí , práva na ochranu osobnosti, autorská práva, smluvní práva nebo jiná práva jakékoli osoby.

Porušení výše uvedených prohlášení a záruk může mít za následek okamžité ukončení tvého účtu v rámci našeho webu a/nebo odstranění obsahu, který je předmětem takového porušení.

Bereš na vědomí, že i v případě, že z tvé strany dojde k vymazání zveřejněného obsahu v rámci webu, uvedené nemá vliv na licenci a na zákonnost použití obsahu v souladu s licencí a Podmínkami používání v období před vymazáním obsahu, resp. odvoláním souhlasu se zpracováním těchto údajů a nejsme povinni materiály, příspěvky a ani jiná zveřejnění, ve kterých byl na základě licence zveřejněn tebou poskytnutý obsah, vymazat a ani jinak zničit.

Pravidla přidávání inzerátu a nabídka služeb

Všeobecně

Naše nabídka služeb/inzerátů se skládá z individuálního inzerátu, který má 3 úrovně, dále z výhodných balíčků, extra služeb topování a databáze životopisů. Veškeré informace naleznete na podstránce Ceník nebo přímo ve firemním profilu.

Přidávání inzerátu

1. Přidávej inzerát pouze v případě, že máš podobné aktivity na starosti v dané firmě nebo tě tím někdo pověřil.

2. Dbej na to, aby všechny údaje byly vyplněny správně a pravdivě.

3. Přidávej pouze takové inzeráty, které lze zařadit do kategorií marketéři, developeři, designéři, kreativci nebo non-tech. V případě, že si nebudeš jist, jestli sem daná nabídka patří, neváhej nás kontaktovat.

4. Jeden inzerát je určen pro inzerování pouze jedné pracovní pozice. Při nedodržení této podmínky si vyhrazujeme právo takový inzerát neschválit.

Po přidání nabídky máme 24 hodin na to, abychom si tvou nabídku ověřili, zkontrolovali a následně zveřejnili v seznamu nabídek na webu. Platnost inzerátu je nekonečná. Pouze ty jsi zodpovědný za to, kdy nabídku uzavřeš. Je však možné nabídku pozastavit a opětovně publikovat, případně re-publikovat, pokud byla dříve uzavřena.

V případě, že nastala nějaká chyba nebo se nám zadané údaje zdají nesprávné, v co nejkratší době kontaktujeme zadavatele a údaje upravíme/doplníme/vymažeme. Vyhrazujeme si však právo neuveřejnění pracovní nabídky v případě, že je v rozporu s našimi pravidly a podmínkami výše, a to bez předchozího upozornění.

Informace pro HR agentury

V případě, že jsi z HR/personální nebo jiné agentury, která zajišťuje inzerci pro třetí strany/firmy, je tvojí povinností nás o tom předem informovat, resp. vyplnit při registraci políčko odkazující na tuto skutečnost.

Podmínkou pro přidání nabídky je výběr úrovně inzerátu PRÉMIUM nebo EXKLUZIV.

Nabídka služeb

V rámci každé úrovně inzerátu nabízíme služby, které zajistí, aby se daný inzerát dostal k co nejvíce relevantním uchazečům. Může to být například zařazení do týdenního newsletteru, přesdílení na sociálních sítích nebo sponzorovaná reklama.

Seznam těchto služeb najdeš v sekci Ceník. Každý inzerát má nárok jen na ty služby, které spadají do dané úrovně inzerátu.

Týdenní newsletter posíláme pravidelně každé pondělí, případně jiný den v pracovním týdnu.

Přesdílení pracovní nabídky na sociálních sítích a sponzorovaná reklama (u inzerátů, kterých se to týká) nebo i „social boost“, proběhne maximálně do 10 dnů od schválení inzerátu.

Zavazujeme se, že veškeré služby související s danou úrovní inzerátu dodáme na čas a v požadované kvalitě. V případě komplikací, které by nám znemožňovaly dodat tyto služby ve stanoveném rozsahu (hlavně při využívání služeb třetích stran), vás budeme předem informovat.

Za vizuál, formu propagace a zobrazování služeb jsme zodpovědní my jako členové a spolupracovníci Pretlaku. V případě jakýchkoli požadavků či nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat.

Vymazání a úprava inzerátu

Pokud chceš svůj inzerát vymazat/upravit dříve, než uplyne jeho doba platnosti, resp. jeho případné vymazání, můžeš tak učinit přes firemní profil dané společnosti. V případě nejasností nás neváhej kontaktovat na [email protected].

Vzhledem k tomu, že naše nabídky nemají omezenou dobu platnosti, si vyhrazujeme právo znemožnit dodatečnou úpravu názvu pozice po uplynutí lhůty 10 dnů od zveřejnění inzerátu. Znění inzerátu, platové podmínky či kategorii lze upravovat po celou dobu trvání inzerátu.

Firemní profil a management uchazečů

Všeobecně

V rámci registrace společnosti v souvislosti s přidáním inzerátu nebo využití jiných služeb je k dispozici firemní profil.

Každá firma si sem může přidat takové informace a údaje, které považuje za důležité. Patří sem například „text o nás“, logo či odkazy na webové stránky a sociální sítě.

Nezbytnou součástí každé registrované firmy v souvislosti se zabezpečením našich služeb jsou fakturační údaje.

Název firmy, resp. právnické osoby se nemusí nutně shodovat i se subjektem, který inzeruje (př. název s.r.o. se nemusí shodovat s názvem agentury).

Management uchazečů

Každý jeden inzerát, který firma přidala, je uveden ve firemním profilu. Jeho součástí je také přehled uchazečů. V rámci toho si každá firma může manažovat uchazeče podle toho, zda vyhovuje či nevyhovuje kritériím pro danou pozici. Také je možné, v případě nevyhovujících podmínek, odeslat e-mail uchazeči přímo z firemního profilu.

Seznam uchazečů ve firemním profilu je dostupný pouze po dobu výběrového řízení, kterou jsme stanovili na 3 měsíce. Tento seznam je možné si také stáhnout ve formátu .csv a dále s ním pracovat (týká se úrovně inzerátů PRÉMIUM a EXKLUZIV).

Třeba brát na vědomí, že po uplynutí 3 měsíců přebírá odpovědnost za zpracování osobních údajů firma, která těmito údaji disponuje. V této souvislosti doporučujeme kontaktovat přímo uchazeče, kterých se to týká, aby vám udělili souhlas k jejich zpracování.

Výhodné balíky a extra služby

V rámci firemního profilu je možné si objednat výhodné balíky pro každou úroveň inzerátu. Po odeslání e-mailu/žádosti o vybraný výhodný balík bude zájemci odeslána faktura a promokód, který se přiřadí konkrétní firmě. Promokód slouží k využívání výhodného balíku. Promokód má buď časovou platnost nebo stanovený počet použití. Více o výhodných balících najdeš ve firemním profilu v sekci „Výhodné balíky“.

Kromě výhodných balíků jsou k dispozici i extra služby jako opětovné přesdílení na sociálních sítích, napsání inzerátu či topování inzerátu.

Všechny potřebné informace jsou uvedeny ve firemním profilu u každého publikovaného inzerátu při výběru možnosti „Topovat“. Způsob zakoupení takové služby je stejný jako v případě výhodných balíků.

Databáze životopisů

Mezi naše další produkty patří také Databáze životopisů. Firma si takový seznam může zakoupit a využívat jej pro své HR aktivity v rámci dané firmy.

Uchazeči se do něj zapsali dobrovolně za účelem nalezení nové práce a dali nám souhlas k tomu, abychom jejich osobní údaje posunuli společnosti, která o tento seznam projeví zájem. Více o tom, jak zpracováváme jejich údaje, naleznete v sekci Zásady zpracovávání osobních údajů.

S tímto seznamem není možné ze strany třetích stran manipulovat či prodávat a distribuovat jej dále. Je majetkem firmy pretlak s.r.o. a firma, která si jej zakoupí, získává licenci k jeho prohlížení po dobu 1 měsíce, pokud není dohodnuto jinak. Více informací naleznete na stránce Ceník.

Freelanceři

V rámci našich stránek je možné se zaregistrovat do seznamu freelancerů. Uživatel se mezi ně může zaregistrovat vyplněním tohoto formuláře.

Po zaregistrování freelancera daný profil zkontrolujeme a do 24 hodin zveřejníme na webu. V případě, že profil není dostatečně vyplněn, freelancera vyzveme k jeho doplnění. Profese, které preferujeme mezi freelancery, jsou takové, které umíme zařadit do kategorií pracovních nabídek, které zveřejňujeme na našem webu. (Viz sekce výše – Pravidla přidávání inzerátu.)

Za vyplněné údaje odpovídá sám uživatel, ale vyhrazujeme si právo nepřidat daný profil do seznamu z jakéhokoli důvodu, který se týká těchto údajů, či povahy profese, kterou vykonává.

Omezení odpovědnosti

My, zaměstnanci, partneři, agenti, dodavatelé nebo přidružené společnosti, v žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, neočekávané, následné nebo dodatečně vyvolané škody nebo penalizace, včetně ušlého zisku, ztráty dat, ztráty užitků, dobrého jména či dobré pověsti nebo jiných nehmotných ztrát, které vyplývají z

i) vašeho přístupu, použití nebo neschopnosti přistupovat nebo používat službu;

ii) jakéhokoli jednání nebo jakékoli třetí strany v rámci našeho webu nebo z obsahu, který taková osoba na web umístila;

iii) jakéhokoli materiálu získaného v rámci webu; a/nebo

iv) neautorizovaného přístupu, použití nebo pozměňování vašich vstupů nebo obsahu na webu, a to ani na základě záruky, nebo z titulu smluvního závazku, porušení závazku (včetně porušení z nedbalosti) nebo vyplývající z právních předpisů nebo právní teorie, bez ohledu na to, zda jsme byli informováni o možnosti vzniku takových škod nebo ne, a to i v případě, že zde stanovená náprava nesplní svůj základní účel.

Změny

Vyhrazujeme si právo na základě našeho vlastního uvážení kdykoli upravit nebo nahradit tyto Podmínky. V případě jejich podstatné revize se budeme snažit zveřejnit obsah připravovaných změn alespoň 45 dní předem před nabytím jejich platnosti. To, co představuje podstatnou změnu, bude určeno podle našeho uvážení. Oznámení bude provedeno prostřednictvím našeho webu v „patičce“.

Tím, že vstoupíte na stránky PRETLAK nebo používáte tento web poté, co tyto revize nabydou platnosti, souhlasíte, že jste vázáni změněnými Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s novými Podmínkami, prosím, přestaňte používat tento web.

Upozornění

Tvé používání webu je výhradně na tvé vlastní nebezpečí. Web je v provozu na bázi „jak je“ a „jak je přístupná“ a je poskytována bezplatně. Služba je poskytována bez záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo implicitní, včetně, ale nikoli výhradně, bez explicitních nebo implicitních záruk jejího komerčního využití, její vhodnosti pro konkrétní účel, nebo záruk na to, že jejím používáním nemůžete porušit svůj určitý závazek nebo se dostat do rozporu s vašimi závazky.

My, přidružené společnosti ani naši dodavatelé nezaručujeme, že

a) služba bude fungovat bez přerušení, bezpečně, nebo že bude k dispozici v určitém čase nebo místě;

b) budou opraveny všechny nebo některé její chyby nebo nedostatky;

c) služba je bez virů nebo jiných škodlivých složek; nebo

d) že služba splní vaše požadavky a/nebo představy.

Rozhodné právo

Tyto Podmínky se řídí a interpretují v souladu se zákony Slovenské republiky, s vyloučením jejich kolizních norem.

Nevyužití práva nebo určitých ustanovení těchto Podmínek nebude považováno za zřeknutí se těchto práv na naší straně. Jestliže některá ustanovení těchto Podmínek budou prohlášena za neplatná nebo nevynutitelná soudem, zůstávají ostatní ustanovení těchto podmínek v platnosti. Tyto Podmínky tvoří úplnou dohodu mezi námi týkající se našeho webu a jeho využití z tvé strany a nahrazují všechny předchozí smlouvy a/nebo dohody, které bychom mohli mít mezi námi uzavřené a které se týkají webu a jeho využití.

Součástí těchto Podmínek jsou také naše Zásady ochrany osobních údajů.

Kontakt

V případě jakýchkoli nejasností nás ihned kontaktujte na [email protected].

Tyto podmínky nabyly platnosti 1. 9. 2018.

Podobné články